Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika

Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika należy do oddziału  Muzeum Okręgowego w Toruniu i udostępnia mieszkańcom ponad 800 eksponatów kultur pozaeuropejskich od 1999 roku. Ofiarowany zbiór artefaktów jest plonem wielu wypraw po świecie, któ

OGRÓD ZOOBOTANICZNY W TORUNIU

W ogrodzie zoobotanicznym w Toruniu można zobaczyć interesujące gatunki roślin i zwierząt. Swój dom znalazły tu m.in. lemury, konie huculskie, żubry, surykatki, jeżozwierze, niedźwiedzie himalajskie, egzotyczne ptaki, mieszkające w ptaszar

Muzeum Przyrodnicze UMK

Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu zostało zołożone 14 listopada 1973 roku. Mieści się ono na terenie miasteczka uniwersyteckiego. W skład muzeum wchodzą 3 sale wystawowe: -kolekcje, które zawierają zb

Muzeum Etnograficzne

Muzeum Etnograficzne nosi nazwę im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej i znajduje się w Toruniu. Stanowi ono wojewódzką instytucję kultury założoną w 1959 roku. Muzeum dokumentuje historię kultury ludowej na Kujawach, Pałukach, Kaszubach i z

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki

Centrum Kultury Zamek KrzyżackiCentrum Kultury Zamek Krzyżacki powstało z początkiem 2007 roku z inicjatywy Gminy Miasta Toruń i jest samorządową instytucją kultury.Do zakresu działania „Zamku Krzyżackiego” należy kulturalne i turystyczne

Muzeum: Makieta- Seans-Światło-Dźwięk

Makietę XV-wiecznego Torunia, czyli makietę światło-dźwięk znajdziemy w Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyświatlanie seansu trwa 20 minut. Program ukazuje toruński zespół miejski z czasów Mikołaja Kopernika, przedstawiony jest w skali 1

Muzeum: Wieża Ratuszowa

Wieża Ratuszowa jest najpopularniejszym punktem widkowym w Toruniu. Mieści się on na szczycie Ratusza Staromiejskiego na wysokości 40 metrów. Do wieży można dostać się przez południowe skrzydło Ratusza.  W budowli znajduje się niewielka ek

Muzeum: Ratusz Staromiejski

Muzeum Okręgowe w Toruniu to jedna z najstarszych placówek w Polsce. Znajduje się ono w gotyckim Ratuszu Staromiejskim. Przez wieki ratusz koncentrował handel oraz życie publiczne i polityczne miasta. Był także głównym ośrodkiem sądowym i

Starówka - trasa długa

Starówka - trasa długa:Rynek Staromiejski o wymiarach 104 na 109 m. - dawne centrum handlowe, wokół którego skupia się wiele cennych zabytków.Ratusz Staromiejski - budowla gotycko-barokowa, pochodzi z XIII-XVIII wieku, dawne centrum admini

Starówka - trasa krótka

Starówka - trasa krótka:Ratusz Staromiejski - budowla gotycko-barokowa z XIII do XVIII wieku. Dawniejsze centrum administracyjne i handlowe, obecnie muzeum. Jest okazja wejścia na 40 metrową wieżę widokową.Dwór Artusa - wzniesiony w roku 1

Baszta Gołębnik

Baszta Gołębnik pochodzi z początku XIV wieku. Została wzniesiona na planie prostokąta o wymiarach 11,2 x 5,80 metra. Obecnie jest to najwyższy punkt nadwiślańskich murów miejskich, który znajduje się pomiędzy Bramą Klasztorną, a Bramą Żeg

Zwiedzanie Fortu IV w Toruniu

Fort IV to jedna z atrakcji Torunia. Jest to doskonale zachowany fragment Twierdzy Toruń, który został wzniesiony pod koniec XIX wieku. Trasa zwiedzania prowadzi przez koszary i podziemne tunele do części bojowej. Tam znajdują się stanowis

Kamienica Pod Gwiazdą - oddział...

Kamienica pod Gwiazdą jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu, w którym zgromadzono Zbiory Sztuki Orientu. Podstawę zbiorów stanowiła kolekcja Tadeusza Wierzejskiego. Obecnie w Kamienicy pod Gwiazdą można oglądać zabytki z Chin, Syjamu,

Dom Eskenów - oddział Muzeum Okręgowego

Dom Eskenów, zwany Czerwonym Spichlerzem to jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Jest to pałac mieszczański z XVI wieku. Budynek mieści się w pobliżu Bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Główne wejści

Muzeum - Dom Mikołaja Kopernika

Muzeum jest prawdopodobnym miejscem narodzin astronoma Mikołaja Kopernika. Mieści się ono przy ulicy Kopernika 15/17. Dawniej ta ulica nosiła nazwę Św. Anny. Muzealny budynek to późnogotycka kamienica z przełomu XIV i XV wieku. Muzeum pows

Muzeum Okręgowe

Początek gromadzenia toruńskich zbiorów muzealnych można przypisać na koniec XVI wieku. W latach siedemdziesiątych Muzeum Okręgowe zostało zaliczone do grupy muzeów historyczno-artystycznych o specjalnym znaczeniu, a w 1998 Ministerstwo Ku

Kamienica mieszczańska

Słupsk pokaż na mapie
Wybudowana na początku XIX w. Posiada charakterystyczny dach szczytowy, mansardowo - naczółkowy. Reprezentuje typ słupskiego domu patrycjuszowskiego z I połowy XIX w.

Miejska Biblioteka Publiczna

Słupsk pokaż na mapie
Dawniej Kościół Klasztorny Norbertanek p.w. św. Mikołaja. Obiekt wzniesiony w stylu gotyckim w XIV w. Zniszczony w czasie II Wojny Światowej, odbudowany w latach 1963 - 1971.

10

1 opinia

Ścieżka przyrodnicza Żyzne Lasy z Orlicą

Jastarnia pokaż na mapie
Długość ścieżki około 300 m. Na trasie wyznaczono i opisano 2 stanowiska. Trasa odcinkiem niebieskiego szlaku jest dostępna dla rowerów. Pozostały fragment trasy do stanowiska nr 1 wyłącznie pieszy.Zakłada się powrót tą samą trasą (trasa w

Ścieżka Przyrodnicza Torfowe Kłyle

Jastarnia pokaż na mapie
Trasa przede wszystkim piesza. Na trasie wyznaczono i opisano 3 stanowiska: WIEŻA WIDOKOWA (szuwary) - BRZEG ZATOKI PUCKIEJ - LAS DĘBOWY (dąbrówka)Trasa do Wieży Widokowej ma utwardzoną powierzchnię i jest dostępna dla rowerów. Pozostała c
Filtry