Ustronie Morskie - Oświata

Zespół Szkół

Ustronie Morskie pokaż na mapie
W skład Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej oraz Gimnazjum im. Orła Białego. Placówką zarządza Gmina Ustronie Morskie. Oprócz nauczania stacjonarnego szkoła może prowadzić również kursy i szkol

Świetlica w Kukini

Świetlica wiejska w Kukni to  wyremontowany w 2015 roku obiekt  mający służyć krzewieniu kultury wśród tutejszych mieszkańców. Prace modernizacyjne i remontowe zostały wykonane dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiejw rama

Oświata w okolicy Ustronia Morskiego:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w...

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu nadzoruje działania w zakresie kultury oraz kultury fizycznej. Do jego głównych zadań należy sprawowanie kontroli nad następującymi jednostkami:– Regionalnym Centrum Kultury,– Miejską Biblioteką Publiczną

Najbliższe wydarzenia w Ustroniu Morskim

Maskarada w Labiryncie - Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy
Miejscowość:
Dobrzyca
Miejsce imprezy:
Ogrody Tematyczne Hortulus
Filtry