Hotel Śleża

To Twój obiekt?

Przejdź do panelu administracyjnego i rozbuduj swoją ofertę!

Opis obiektu

Najbliższe wydarzenia we Wrocławiu

Miejscowość:
Wrocław
Miejsce imprezy:
Synagoga pod Białym Bocianem
Miejscowość:
Wrocław
Miejsce imprezy:
Synagoga pod Białym Bocianem
Miejscowość:
Wrocław
Miejsce imprezy:
Centrum Koncertowe A2