Kazimierz Dolny - Zamki

6

1 opinia

Zamek w Kazimierzu Dolnym

HISTORIA:Jak podaje Jan Długosz zamek powstał w latach 40-ych XIV stulecia z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Był on, podobnie jak Baszta, zbudowany z ogólnodostępnego w okolicy wapienia. Początkowo miał on kształt zbliżony do owalu,

Zamki w okolicy Kazimierza Dolnego:

10

2 opinie

Zamek w Janowcu

Zamek w Janowcu nad Wisłą jest siedzibą jednego z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego. Dawniej był własnością magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich, a lata budowy przypadają na 1508-1526r.   Zespół budowli obejmuje: Zamek bast

6

1 opinia

Pałac Książąt Czartoryskich w Puławach

         Zamek został wzniesiony w XVII wieku dla marszałka koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i miał służyć celom obronnym. Na początku wieku XVIII Szwedzi zniszczyli pałac i jego otoczenie. Odbudową obiektu zajęły się rody Si
Filtry