Aktualności

Uzdrowisko Nerynga

„Mierzeja Kurońska jest na tyle szczególna, że warto ją zobaczyć jak Włochy lub Hiszpanię, jeżeli chce się duszy dostarczyć wspaniałych widoków“ – tak na początku XIX w. pisał znany naukowiec niemiecki Wilhelm Humboldt.
Litwa słynie jako kraina pieśni . Do dziś pieśni liczące po kilkaset, a nawet tysiąc lat rozbrzmiewają na litewskich wsiach. Jak twierdzą Litwini, nic nie jest w stanie lepiej wyrazić litewskiego światopoglądu, nostalgicznego charakteru, subtelnego pojmowania piękna i dobra, jak właśnie pieśń.

W Małej Litwie

Region Małej Litwy to obecna Ziemia Kłajpedzka (Mierzeja Kurońska (Kuršių Nerija), rejon szyłokarczemski (Šilutė) i kłajpedzki (Klaipėda) oraz południowa część powiatu taurogskiego (Tauragė))...
Taurogi, to miasto na zachodzie Litwy, na równinie w dolnym biegu Niemna, przez którą przepływa rzeka Jura. Nazwa miasta pochodzi od dwóch słów: tauras (tur) i ragas (róg), gdyż w dawnych czasach w tym miejscu ludzie zbierający grzyby znaleźli rogi tura.
Jazda konna to jedna z najatrakcyjniejszych form wypoczynku w parkach narodowych i regionalnych. W Muzeum Koni znajdującym się w Oniksztyńskim Parku Regionalnym we wsi Niuroniai da się prześledzić wielowiekową przyjaźń między człowiekiem i koniem...
W ramach 11.Explorers Festival organizowany jest konkurs na Polskie Złote Wyprawy XX wieku .  Głosować można na 3 z pośród 10 wypraw. Nocowanie.pl jako patron medialny Explorers Festival zachęca swoich użytkowników do wzięcia udzału w tym konkursie.
Telsze (30,5 tys. mieszkańców) to stolica Żmudzi, lężąca na siedmiu wzgórzach nad jeziorem Mastis. Pierwsze wzmianki o Telszach pochodzą z 1450 r. Pod koniec XVIII w. nadano prawa magdeburskie i Telsze szybko stają się ośrodkiem kulturalno-politycznym Żmudzi.
Jest to pierwszy szlak rowerowy na Litwie , oznakowany specjalnymi znakami z symbolem roweru i numerem szlaku [10] na niebieskim tle...

Park Europejski

Park Europy został założony z inicjatywy litewskiego rzeźbiarza Gintarasa Karosasa (ur. 1968). Celem muzeum jest uzmysłowienie – poprzez język sztuki – szczególnego znaczenia geograficznego centrum kontynentu europejskiego.

Auksztota

Ziemia Auksztocka (obecna północno-wschodnia i wschodnia część Litwy) to załążek państwa litewskiego. Około XI w. na tych ziemiach powstało Księstwo Litewskie , które w skutek pomyślnej polityki dyplomatycznej w XIV w. stało się najpotężniejszym państwem w Europie.