Regulamin obiektu

REGULAMIN HOSTEL GEORGE:

 • W naszym hostelu obowiązują zasady życzliwości i wzajemnego zrozumienia.
 • Doba w hostelu rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego. Płatność za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.
 • W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Obsługa hostelu ma prawo odmówić wstępu osobom niezameldowanym jeżeli stanowiłoby to naruszenie bezpieczeństwa lub spokoju innych gości.
 • Od godziny 22:00 do 7:00 rano obowiązuje cisza nocna. Goście wyjeżdżający wcześnie rano lub wracający późno w nocy proszeni są o uszanowanie tej ciszy.
 • Na terenie Hostelu George obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na powierzchniach wspólnych.
 • Na terenie hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Za złamanie zakazu zostanie nałożona każdorazowo opłata de-aromatyzacyjna pokoju w wysokości 500 PLN.
 • Ze względu na przepisy przeciwpożarowe oraz ogólne zasady bezpieczeństwa zabronione jest używanie przez Gości w pokojach: grzałek, kuchenek, grzejników i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 • Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego, oraz osób które wprowadził na teren hostelu, zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie całego obiektu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego.
 • W razie utraty klucza do pokoju lub szafki pobierana jest opłata w kwocie 50 PLN.
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji, zadatek nie jest zwracany.
 • Zameldowanie po godzinie 23 musi zostać zatwierdzone przez Hostel.
 • Za łamanie Regulaminu zostanie nałożona każdorazowo kara w wysokości 200 PLN.


Zapytaj o nocleg