Właściciel: Sabrina Tomicka

Od 1997 roku prowadzę działalność gospodarczą - usługi hotelarskie - głównie dla pracowników lub przedstawicieli firm.

Z racji wykształcenia i podstawowego zawodu interesuję się historią architektury i konserwacją zabytków architektury. Turyści mogą liczyć na radę, jakie zabytki są warte obejrzenia we Wrocławiu i w okolicy.

Opinie o obiektach właściciela