Regulamin obiektu

REZERWACJA

 • Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez internet (e-mail) lub telefonicznie. Z chwilą otrzymania zgłoszenia, do Gościa zostaje wysłana rezerwacja wstępna z danymi oraz numerem konta do wpłaty zadatku. Wraz z wpłatą zadatku rezerwacja otrzymuje status rezerwacji potwierdzonej (na e-mail Gościa zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji z danymi Rezydentki oraz paragon za wpłaconą kwotę). Jest możliwe otrzymanie faktury VAT - należy powiadomić o tym z chwilą rezerwacji wstępnej.
 • Zadatek wynosi 30% wartości rezerwacji i nie podlega zwrotowi.
 • Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji wstępnej.

CENA ZA REZERWACJE OBEJMUJE

 • pobyt w apartamencie ustalonej podczas rezerwacji liczby osób i dni.
 • koszt zużytych przez Gości mediów
 • komplet pościeli i ręczników dla każdego Gościa
 • miejsce parkingowe w garażu podziemnym - miejsce nr 14
 • dostęp do pomieszczenia na sprzęt sportowy - pomieszczenie nr 14
 • koszt sprzątania końcowego
 • podatek

ZAMELDOWANIE

 • Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16:00, a kończy się do godz.11:00.
 • Klucze do apartamentu przekazuje Gościom Rezydentka.
 • Godzinę przyjazdu należy ustalić z Rezydentką której dane zostały podane w potwierdzeniu rezerwacji. Należy tego dokonać najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem. Godzinę wyjazdu należy uzgodnić przy odbiorze kluczy.
 • W dniu zameldowania Gość zobowiązany jest do wpłaty depozytu - 300 zł (jest to zabezpieczenie na wypadek zniszczeń w apartamencie). Depozyt zostanie zwrócony w dniu wymeldowania jeżeli w apartamencie nie będzie zniszczeń - po wcześniejszym sprawdzeniu - apartamentu przez Rezydentkę.
 • Życzenia Gości odnośnie zameldowania w innych godzinach czy przedłużenia pobytu w apartamencie, zostaną uwzględnione w miarę wolnych miejsc po wcześniejszym zgłoszeniu takiego życzenia.
 • Zameldowanie Gości odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 • Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w pokojach w godzinach od 9:00 – 22:00.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE POBYTU

 • Gość zobowiązuje się do pozostawienia apartamentu w stanie w jakim go zastał. Sprzęt i naczynia kuchenne należy umyć i umieścić na ich miejscach. Właściciel lub Rezydent ma prawo doliczyć dodatkowe koszty, jeżeli apartament nie będzie oddany w stanie w jakim go zastał.
 • Każdy z Gości zobowiązuje się do poszanowania mienia właściciela oraz przestrzegania przyjętych zasad porządku publicznego.
 • W apartamencie nie może zamieszkiwać większa liczba Gości niż zgłoszona w rezerwacji, Gość nie może przekazać/podnająć pokoju innym osobom.
 • Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu - dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu.
 • Gość jest odpowiedzialny za przekazany mu zestaw kluczy i pilot do bramy garażowej, a w razie zgubienia lub uszkodzenia jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą lub zakupem.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zaginięcia lub zniszczenia wyposażenia i innych urządzeń apartamentu - powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić o niej Właściciela lub Rezydentkę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Rezydentka może wejść do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa.
 • Dodatkowe sprzątanie wraz z wymianą pościeli w trakcie pobytu Gości jest możliwe za dodatkową opłatą - 200 zł (chęć sprzątania oraz wymiany pościeli należy zgłosić Rezydentce)
 • W apartamencie Zacisze pod Giewontem obowiązuje całkowity zakaz chodzenia w butach narciarskich i snowboardowych, jak również zakaz wnoszenia do apartamentu nart czy desek snowboardowych. Zakaz powyższy obowiązuje również w częściach wspólnych obiektu Rezydencja Tatry. (W dniu zameldowania otrzymujecie Państwo dostęp do indywidualnego, zamykanego pomieszczenia nr 14 - pomieszczenie znajduje się na przeciwko miejsca parkingowego, gdzie możecie Państwo przechowywać narty, deski oraz buty).
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gość nie może używać w pokojach otwartego ognia, grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu apartamentu (wyjątek: ładowarki, komputery, maszynki do golenia).
 • Zabronione jest wnoszenie i przechowywanie w apartamencie materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.
 • W budynku Rezydencja Tatry jak również w apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 • Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
 • W budynku Rezydencja Tatry obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 – 6:00.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

DANE OSOBOWE

 • Dane osobowe Gości zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane wyłącznie do potrzeb świadczenia usługi.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.


Zapytaj o nocleg