Spektakl „Mglisty Billy” w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie

Mówią na niego Mglisty Bil­ly. Lubi sa­mot­ność, noc, deszcz i melan­cholię. Uwiel­bia ro­bić drańs­twa swojej młod­szej sio­strze Ja­ne i to­pić mrów­ki w cze­ko­ladowej ślinie. Nie jest nie­do­bry, „po pro­stu ma charak­ter”. I ma pe­wien dar - dar ciem­nowidze­nia.

Kie­dyś miał też ko­ta Tarza­na, był jego naj­lep­szym przy­ja­cie­lem. Pew­nego dnia zna­lazł go zesz­tyw­nia­łego w ogrodzie. Co się dzie­je z ko­cią du­szą po śmier­ci? A prze­de wszyst­kim - co to jest śmierć? I czy wszy­scy mu­simy tam iść?

Spek­takl te­atru cie­ni dla wszyst­kich, którzy ma­ją al­bo mie­li kie­dyś dziesięć lat, być mo­że stracili ko­ta, chomi­ka czy pa­pugę, ch­cie­liby prze­chytrzyć śmierć i za­mk­nąć ją w her­metycz­nym słoju. Na pod­stawie ko­mik­su „Mglisty Bil­ly” Guil­lau­me'a Bian­co.


Spektakl dla widzów od 10 roku życia.

 

Bilety ulgowe można kupić w cenie 20 zł korzystając z kodu rabatowego. Aby z niej skorzystać, należy wpisać hasło: ULGA20. Ulga przysługuje uczniom i studentom po okazaniu odpowiedniego dokumentu  (legitymacja szkolna/studencka). Uprawnienia będą werfikowane przy okazywaniu biletów.

 

KupBilecik.pl

 

 

Zobacz inne wydarzenia w Krakowie

Miejsce

Teatr Łaźnia Nowa
Teatry, Filharmonie

Teatr Łaźnia Nowa

ul. os. Szkolne, Kraków

Komentarze

Dziękujemy za dodanie komentarza i witamy w serwisie Nocowanie.pl


W celu aktywacji konta i publikacji dodanych treści, prosimy o kliknięcie
w przycisk "Aktywuj" widoczny w wiadomości, którą wysłaliśmy na podany adres
e-mail.

Dziękujemy za dodanie komentarza w serwisie Nocowanie.pl


W celu aktywacji komentarza, prosimy o kliknięcie w przycisk "Aktywuj" widoczny w wiadomości, którą wysłaliśmy na podany adres e-mail.',

Najbliższe wydarzenia w Krakowie

Miejscowość:
Kraków
Miejsce imprezy:
Teatr Barakah
Miejscowość:
Kraków
Miejsce imprezy:
Piwnica Pod Baranami
Miejscowość:
Kraków
Miejsce imprezy:
Teatr Zależny

Zobacz również