Atrakcyjne Podlasie: Biała Podlaska

Atrakcyjne Podlasie: Biała Podlaska

Biała Podlaska jest największym miastem na Podlasiu Południowym. Przez długi czas nazywana Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską, do czego przyczynił się ród Radziwiłłów,  którego członkowie zbudowali na tym terenie fortecę i zamek. Jak dziś wygląda Biała Podlaska? Które miejsca warto odwiedzić? Zobaczcie sami!

Biała Podlaska leży we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim. W podziale fizycznogeograficznym Biała Podlaska znajduje się na pograniczu Niziny Południowopodlaskiej i Polesia Zachodniego. Granica tych makroregionów biegnie po lewej stronie Krzny, wzdłuż łagodnej krawędzi wysoczyzny Równiny Łukowskiej, gdzie lokowano ośrodek miejski. Południowe części miasta wraz z doliną Krzny leżą w Zaklęsłości Łomaskiej. Jest to największe miasto na Podlasiu Południowym.

W dokumentach historycznych po raz pierwszy Biała Podlaska pojawiła się w 1345 roku a jej pierwszymi właścicielami byli Iliniczowie. W tym okresie Biała znajdowała się w województwie brzeskim w Wielkim Księstwie Litewskim. W XVI w. przez blisko 40 lat wcześniejszy kościół został zamieniony przez braci polskich na dom zborowy.

W drugiej połowie XVI w. miasto przeszło we władanie rodu Radziwiłłów. Okres ten, trwający dwa i pół wieku, przyniósł rozkwit i przyczynił się do szybkiego rozwoju miasta, przez długi czas zwanego Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską. W 1622 Aleksander Ludwik Radziwiłł zbudował fortecę i zamek. Z fundacji Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego założono w 1628 Akademię Bialską, która od 1633 istniała jako filia Akademii Krakowskiej - obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.

U Rysia

U Rysia

Zalesie, ul. Mokrany Stare

Agroturystyka 10.0
Agroturystyka Husinka

Agroturystyka Husinka

Biała Podlaska, ul. Husinka

Agroturystyka 10.0
Akceptujemy płatność Polskim Bonem Turystycznym


Co warto zobaczyć w Białej Podlaskiej?


Jedną z największych atrakcji w mieście jest zespół zamkowy Radziwiłłów.
Jest to obiekt zabytkowy obejmujący pozostałości dawnego zamku zbudowanego na planie gwiazdy pięcioramiennej z pięcioma bastionami otoczonymi fosą i wałem ziemnym. Zespół przylega do ulic Warszawskiej oraz Zamkowej, od zachodu graniczy z zabudową miejską, a od południa z doliną rzeki Krzny. Jest położony w pobliżu centrum miasta.

Budowę zespołu w 1633 roku rozpoczął książę Aleksander Ludwik Radziwiłł. Powstała wtedy trzykondygnacyjna budowla pałacowa na planie zbliżonym do kwadratu z czterema pięciobocznymi wieżyczkami w narożach i loggią od frontu. Zespół bramny powstał w latach 1674-1680 lub około 1684 roku i upamiętniać miał zwycięstwo wojsk polskich pod Chocimiem. Około 1700 roku wybudowano barokowe oficyny pałacowe, zachodnią i frontowe, pawilony ogrodowe - apteka, laboratorium, skarbczyk, a całość otoczyły fortyfikacje bastionowe.

W 1883 roku częściowo zrujnowany pałac został rozebrany. Zachowane fortyfikacje ziemne stanowią rzadki przykład umocnień "szkoły staroholenderskiej". Poza fortyfikacjami zachowały się również: brama wjazdowa, wieża wjazdowa (zwana wartowniczą), trzy oficyny, wieżyczka wschodnia i kaplica zamkowa pw. św. Jozafata z ok. 1620 roku.

Zwiedzając miasto nie sposób pominąć także Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, które znajduje się w obiektach należących do zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów. W budynku głównym muzeum, XVIII-wiecznej wieży i bramie wjazdowej, znajdują się stałe wystawy poświęcone historii miasta i regionu zorganizowane ze zbiorów muzeum. Dotyczą one archeologii, historii miasta i regionu, historii rodu bialskich Radziwiłłów, malarstwa XIX-wiecznego poświęconego tematyce koni czystej krwi arabskiej, malarstwa Bazylego Albiczuka, kolekcji ikony prawosławnej, zbiorów numizmatycznych oraz etnografii kultury ludowej Południowego Podlasia.

Muzeum wyróżnia największa w Polsce kolekcja ikon prawosławnych, która liczy ponad 1600 obiektów, oraz ksiąg i parametrów liturgicznych.


Poszukaj noclegu w okolicy

Następny artykuł 10 festiwali muzycznych w...

Komentarze

Zobacz również