Regulamin obiektu


 1. Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny
 2. Doba pobytu na ośrodku rozpoczyna się od godziny 15.00 a kończy o 11.00
 3. Zastrzegamy sobie prawo do koszenia trawy i prac porządkowych na terenie ośrodka
 4. Wszystkie szkody powstałe podczas pobytu ponosi wynajmujący
 5. Dzieci przebywające na placu zabaw muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych
 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice
 7. Nie pobieramy dodatkowych opłat za zużytą energię elektryczną
 8. Nie zwracamy kosztów niewykorzystanych noclegów
 9. Prosimy zapoznać się i przestrzegać regulaminów umieszczonych na placu zabaw oraz w domku
 10. Na terenie ośrodka znajdują się dwa parkingi: Dolny (przynależy do domku najniżej położonego) górny (przynależy do domków wyżej położonych)
 11. Dla każdego domku przysługują dwa miejsca postojowe


Zapytaj o nocleg