Smardzewice - Ogrody zoologiczne

Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach

Ośrodek założony w 1934 r. jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce centralnej. 56 ha ogrodzonych leśnych terenów zamieszkuje stado 19 żubrów. Dla zwiedzających gości dostępna jest zagroda ekspozycyjna, w której przebywa żubrza rodzina.
Filtry