Druga tarcza antykryzysowa dla turystyki. Najważniejsze założenia

Druga tarcza antykryzysowa dla turystyki. Najważniejsze założenia

W dniu 1 października 2020 roku w życie wchodzi kolejny instrument pomocy dla polskiej branży turystycznej. Chodzi tu przede wszystkim o Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zwracał turystom środki za odwołaną wycieczkę, która nie doszła do skutku z pandemii koronawirusa. W tym artykule przedstawimy najważniejsze założenia, związane z drugą tarczą antykryzysową dla turystyki.

Na wstępie warto podkreślić, że ustawa która wchodzi w życie w dniu dzisiejszym pochodzi z 17 września i jest związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i regulacją kwestii zwrotów pieniędzy za nieodbyte z powodu koronawirusa wycieczki.


Na czym polega oferowana przez Ministerstwo Rozwoju pomoc?


Druga tarcza antykryzysowa dla turystyki ma na celu przede wszystkim zapewnić preferencyjne pożyczki na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki i przygotować specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe i zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej.


Jak zapewnia wiceminister rozwoju, Andrzej Gut-Mostowy, firmy turystyczne w dalszym ciągu przechodzą dość spore trudności, pomimo zapewnionej pomocy. Jak podkreśla, największym problemem polskiej turystyki wyjazdowej jest niepewność jutra. Dzięki Turystycznemu Funduszowi Pomocy ma to się zmienić. Wspomniana pomoc dotyczy również pracowników branży turystycznej, którzy na początku pandemii nie mogli skorzystać z tarczy antykryzysowej w postaci postojowego i zawieszenia składki ZUS. Teraz będą mogli to zrobić.


Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów?


Jeśli organizator wycieczki chciałby otrzymać zwrot środków za odwołaną wycieczkę, to musi przede wszystkim:


 • przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej

 • posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki

 • złożyć przez odpowiedni system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określona zostanie wysokość wypłaty

 • dostarczyć odpowiednie oświadczenie podróżnego, który z powodu pandemii odstępuje od podpisanej umowy

 • złożyć odpowiednie oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat i że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach

 • dostarczyć wykaz wszystkich umów z danymi podróżnymi


Co musi zrobić turysta, żeby otrzymać zwrot środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów?


Osoba, która rezygnuje z wyjazdu lub wycieczki również będzie musiała podjąć kilka działań, by zwrot kosztów był możliwy. W tej sytuacji musi przede wszystkim:


 • złożyć do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego odpowiedni wniosek o wypłatę środków poniesionych na imprezę turystyczną, która została odwołana

 • złożony wniosek musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym została zawarta umowa, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpieniu od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek

 • w ciągu 7 dni od złożenia wniosku do funduszu organizator imprezy będzie musiał wpłacić 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego

 • organizator turystyki będzie musiał również opłacić kwotę w wysokości 2,5% lub 4,1% łącznej wartości wnioskowanych wypłat - uzależnione jest to od wielkości przedsiębiorcy

 • Ubezpieczony Fundusz Gwarancyjny będzie miał 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów

 • jeżeli konieczne będzie dodatkowe postępowanie wyjaśniające to termin rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 4 miesięcy

 • w przeciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji Ubezpieczony Fundusz Gwarancyjny wypłaci zwrot pieniędzy dla podróżnych


Dla kogo jest przeznaczony Turystyczny Fundusz Pomocowy?


Warto podkreślić, że Turystyczny Fundusz Pomocowy zapewni pożyczki dla organizatorów turystyki w sytuacji, gdy w przyszłości zostaną odwołane konkretne imprezy turystyczne. Składka na ten fundusz będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 złotych od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.


Co z postojowym i zwolnieniem z płacenia składek?


Należy również zwrócić uwagę na postojowe i zwolnienie z płacenia składek. Otrzymają je przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności. Warto zaznaczyć, że dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek obejmie w większości przypadków tych, którzy wykażą spadek obrotów o przynajmniej 75%.


Źródło: gov.pl


Następny artykuł Weekend w Warszawie. Gdzie...

Komentarze

Zobacz również