Nasze plany

Zarząd spółki Nocowanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343165, REGON: 060600118, NIP: 7123194407, o kapitale zakładowym w wysokości 2 006 000,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Nocowanie.pl Sp. z o.o." lub „Spółka Przejmująca") działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 17 lipca 2020 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółki Nocowanie.pl Sp. z o.o. i Eholiday.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Lublinie ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303525, REGON: 141299751, NIP: 5272567516, o kapitale zakładowym w wysokości: 129 000,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Eholiday.pl Sp. z o.o." lub „Spółka Przejmowana") w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta


Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!