Regulamin obiektu

Regulamin użytkowania domku letniskowego „Bukowinka”

 1. Goście przebywający w domku, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Do korzystania z domku uprawnione są osoby zameldowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6-8 osób.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 5. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja.
 6. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania.
 7. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
 8. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 9.  Właściciel może zażądać kaucji w wysokości 500-1000 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 10. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 11. W domku znajduje się pościel na jeden okres wynajmu. Na życzenie klienta zapewniamy ręczniki.
 12. Domek jest przekazywany gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela.
 13. Domek jest zawsze posprzątany i takie należy pozostawić po swoim pobycie. Wszelkie śmieci wyrzucamy we własnym zakresie.
 14. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 15.  Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 16. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domku prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 17. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 18. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 23:00-8:00.
 19. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u właściciela.
 20. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 21. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
 22. Mieszkańcy domku letniskowego mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie przy domku lub na parkingu znajdującym się poniżej domku przy drodze asfaltowej.
 23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 24. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela i żądania podjęcia środków zaradczych.
 25. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, kominek), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 26. Obszar w którym znajduje się domek należy do obszaru Natura 2000. Zgodnie z zapisanymi w art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi zasadami postępowania na obszarach Natura 2000, zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.
 27. Na terenie domku obowiązuje zakaz palenia ognisk, jest do tego celu wyznaczone miejsce.
 28. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 29. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 30. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.


Zapytaj o nocleg

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta


Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!