Regulamin obiektu


Regulamin „Willi Roza”


1.       Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie „Willi Roza” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Willi Roza. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2.      Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Roza.

3.       Pokoje wynajmowane są na doby. Doba noclegowa trwa 

od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

4.      Recepcja Willi Roza jest czynna od godziny 09:00 do godziny 23:00.

5.       Wraz z potwierdzeniem rezerwacji prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu, płatnej w terminie 7 dni, o ile nie zostało ustalone inaczej. W przypadku braku wpływu zadatku w ustalonym terminie mamy prawo do odstąpienia od umowy.

6.      Gości oczekujemy w dniu przyjazdu od godziny 14:00 do 23:00 w recepcji Willi Roza.

7.       Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem osobistym.

Zakwaterowanie Gościa następuje pod warunkiem:

-zapłacenia pozostałej części wartości usługi,

-dokonania formalności meldunkowych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość Gościa (dowód osobisty, karta stałego pobytu, paszport)

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku

8.      Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 10.00

9.      Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym

zastrzegamy, iż konieczna może być zmiana wynajmowanego pokoju.

10.   W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwracamy opłaty za daną dobę hotelową.

11.    Cisza nocna na terenie Willi Roza obowiązuje od godziny 23.00 do 7.00.                                                              Po godzinie 23:00 w budynku mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

12.   Willa Roza świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Goście proszeni są o jak najszybsze ich zgłoszenie obsłudze, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Brak zgłoszenia zastrzeżeń najpóźniej w dacie opuszczenia pokoju powoduje brak możliwości powoływania się na nie w przyszłości.

13.    Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

14.   Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia(również zagubienie kluczy i zniszczenia sprzętu plażowego ) zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w Willi Roza powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z Gośćmi zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

15.    W pokojach zabronione jest rozgniatanie na ścianach owadów. W przypadku zniszczeń w takiej postaci Gość zostanie obciążony kosztami malowania pokoju.

16.   Akceptujemy obecność zwierząt. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Willi. Za ewentualne szkody wyrządzone przez pupila odpowiada materialnie właściciel. Zabronione jest wyprowadzanie zwierząt na część ogrodową.

17.    W pokojach obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA. Złamanie zakazu palenia

papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem

przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju

w wysokości 100 złotych. Palić można wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

18.   Korzystając z aneksu kuchennego należy zastosować się do regulaminu umieszczonego w tym pomieszczeniu. W obiekcie panuje całkowity zakaz gotowania i smażenia ryb w kuchni ogólnie odstępnej.

19.   Gość powinien zawiadomić pracowników obsługi o wystąpieniu szkody niezwłocznie po

jej stwierdzeniu.

20.   W trosce o bezpieczeństwo Państwa pociech prosimy aby dzieci nie korzystały z

placu zabaw bez opieki rodziców.

21.   Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć

telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi i okna.

22.   Parkowanie samochodów na terenie obiektu jest dozwolone za zgodą właściciela i na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking jest niestrzeżony.

23.   Parking można zająć w dniu przyjazdu od godziny 14:00 do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

24.   Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci.

25.   Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju

będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania

takiej dyspozycji, Willa Roza nie przechowuje takich przedmiotów.

26.   Prosimy o nie wynoszenie z pokoi koccy, narzut, pościeli, szklanek, sztućców oraz talerzy. Dodatkowa wymiana pościeli 20zł

27.   W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Willa Roza” może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela Willi Roza, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Willi Roza.

 

Zapytaj o nocleg