Regulamin obiektu

Regulamin wynajmu domu:


 1. Rezerwacja może nastąpić telefonicznie, lub osobiście w miejscu wynajmu domku.
 2. Rezerwując obiekt należy podać datę najmu od-do oraz ilość osób.
 3. Po otrzymaniu informacji o dostępności terminu rezerwacja jest wstępnie dokonana, jednak nabiera mocy po wpłaceniu 30% całkowitej kwoty wynajmu.
 4. Wpłatę można dokonać osobiście lub na konto bankowe.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty rezerwacyjnej, przesyłamy e-mail zwrotny zawierający potwierdzenie rezerwacji, która będzie również widoczna na naszej stronie internetowej w zakładce „kalendarz dostępności”.
 6. Najemca wynajmuje domek na okres określony w potwierdzeniu rezerwacji oraz ilość osób
 7. Pełna należność za wynajem musi być wpłacona przed rozpoczęciem najmu lub przy odbiorze kluczy.
 8. Zwrot zaliczki, za wynajem, może nastąpić pod warunkiem, że Wynajmujący zgłosi rezygnację 30 dni przed terminem rozpoczęcia okresu najmu w sezonie letnim (01 lipca do 31 sierpnia), lub 15 dni w pozostałym okresie.
 9. Okres wynajmu wynosi minimum 3 dni, w okresie wakacyjnym (15.05 – 31.08) min 7 dni.
 10. Zakwaterowanie na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
 11. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim, nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.
 12. Klucze przekazywane są w ustalonym dniu (przyjazdu) oraz godzinie bezpośrednio w domku
 13. Zdanie kluczy odbywa się w dniu wyjazdu po wcześniejszym sprawdzeniu stanu aktualnego domku.
 14. W przypadku zgubienia kluczy Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. brutto.
 15. Na terenie można parkować wyłącznie samochody osobowe lub motocykle. Parkowanie przyczep kampingowych na posesji jest zabronione.
 16. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie posesji po uzyskaniu zgody od Wynajmującego. Najemca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność cywilną. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi wynajmujący. Wynajmujący może z tego tytułu doliczyć dodatkową opłatę w kwocie uzgodnionej podczas rezerwacji.
 17. Za wszelkie szkody i zniszczenia w powierzonym mieniu, powstałe w czasie wynajmu domku odpowiada materialnie Najemca.
 18. W przypadku wystąpienia szkody, Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 19. Najemca jest zobowiązany do pozostawienia domku w takim samym stanie, jak przed wynajmem. W przypadku niezastosowania się do powyższego zostanie naliczona dodatkowa opłata za sprzątanie w wysokości 200 zł.
 20. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane właścicielowi.
 21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody lub prądu spowodowany przez niezależne od właściciela czynniki zewnętrzne.
 22. Wynajem w sezonie letnim jest dokonywany w cyklu tygodniowym od godz. 14:00 oraz w dniu opuszczenia domku do godz. 12:00
 23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie wynajmującego znajdujące się na terenie posesji.
 24. W dniu przyjazdu Wynajmujący pobiera gotówką kaucję w wysokości 1000 PLN, zwracaną gotówką w dniu wyjazdu w przypadku gdy w powierzonym mieniu nie wystąpiły żadne szkody.
 25. W dniu przyjazdu Najemca zobowiązany jest do wypełnienia poniższego Oświadczenia.
 26. Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia Wynajmującemu jakichkolwiek usterek w domu w ciągu 24 h od przyjazdu. W przypadku nie zgłoszenia usterek wszelkie uszkodzenia mienia będą traktowane jako spowodowane przez Najemcę.
 27. Najemca oświadcza, iż wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

Zapytaj o nocleg