Właściciel: Towarzystwo Słowaków w Polsce

Towarzystwo Słowaków w Polsce, organizacja mniejszości słowackiej, żyjącej w Polsce. Prowadzi działalność kulturalno-społeczną.

Opinie o obiektach właściciela