Regulamin obiektu

Regulamin ASENATA Apartamenty & Pokoje


Aby zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt opracowaliśmy poniższy REGULAMIN.

Gość dokonujący REZERWACJI pokoju/apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy WYNAJMU pokoju/apartamentu.


Doba pobytowa zaczyna się od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu. Jednocześnie dopuszcza się wcześniejsze meldowanie na zasadach wcześniej uzgodnionych .

Opłatę za pobyt uiszcza się z góry ,w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy/karty.

Zdanie klucza/karty w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony wcześniej.

Gość(cie), jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 8.00).Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 8:00 WŁAŚCICIEL lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję WŁAŚCICIEL/GOSPODARZ ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.


Przez cały czas pobytu w OBIEKCIE ASENATA i terenie należącym do właścicieli ASENATA dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia / szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.


Organizowanie imprez towarzyskich w POKOJACH /APARTAMENCIE jest zabronione! 


W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wszelkich używek! 

(zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie u. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju /apartamencie ASENATA jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokoju/apartamentu Gościa zgody na pokrycie kosztów de-aromatyzacji pokoju/apartamentu w wysokości 1.100 złotych )


Każdorazowo opuszczając POKÓJ/APARTAMENT – Gość powinien sprawdzić wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych oraz zamknięcie drzwi i okien. 

O wszelkich usterkach powstałych, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować WŁAŚCICIELA/GOSPODARZA . Za szkody powstałe w mieniu (w tym trwałe zabrudzenia i uszkodzenia elementów wyposażenia, bądź też za ich zaginięcie) w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu, odpowiedzialność zarówno finansową jak i cywilną ponosi Gość .


W przypadku zgubienia kluczy od Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

W przypadku zgubienia karty magnetycznej wejściowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 120 zł.


Liczba osób przebywająca w POKOJU/APARTAMENCIE jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji WŁAŚCICIEL/GOSPODARZ zażąda dodatkowej opłaty.


Dane osobowe przekazywane nam przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 


Nie zgadzamy się na pobyt zwierząt !


Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe ZABRONIONE jest używanie w POKOJACH/APARTAMENTACH i innych pomieszczeniach świeczek, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek telefonicznych i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.


Właściciel / Gospodarz może odmówić przyjęcia osób nietrzeźwych.


Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić właścicielowi/pracownikowi do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie jest bezwzględnie wiążące. Obiekt ASENATA uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.


W przypadku naruszenia postanowień niniejszego REGULAMINU, OBIEKT POKOJE I APARTAMENTY ASENATA może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela / Gospodarza, uregulowania zapłaty za ewentualnie wynikłe szkody i zniszczenia oraz opuszczenia terenu OBIEKTU ASENATA.


Obiekt pobiera zwrotny depozyt ( Kaucję ) tytułem zabezpieczenia, w wysokości 100 zł (Pokoje) / 300 zł (Apartament), należy uiścić po przyjeździe w GOTÓWCE. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w Pokoju/Apartamencie, którego kaucja dotyczy - jest ona pomniejszana o wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, OBIEKT obciąży GOŚCIA równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania. Odmowa przez GOŚCIA złożenia kaucji - jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. Obiekt zachowa wpłacony zadatek.

Depozyt/Kaucja podlega zwrotowi w całości w ciągu 2-5 dni od wymeldowania pod warunkiem, że podczas pobytu w OBIEKCIE ASENATA nie zostały wyrządzone szkody.
Zameldowanie w Pokojach w godz.15.00-21.00

Zameldowanie w Apartamencie z wanną i sauną w godz. 15.00-21.00ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU!

POKOJE I APARTAMENTY ASENATA

www.asenata.pl

TEL. +48 668 837 700

Zapytaj o nocleg

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta


Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!