Regulamin obiektu

    Regulamin Domki Magnolia.              

 1.Wynajmujący przebywają w domkach na podstawie dokonania ważnej rezerwacji, potwierdzonej wpłatą zadatku (minimum 30% sumy za pobyt). Wysokość zadatku ustalana jest z Wynajmującym podczas dokonywania wstępnej rezerwacji. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym z właścicielem terminie powoduje anulację rezerwacji . Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu oraz jego skrócenia cena nie podlega zwrotowi. 2.Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.           3.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w domkach, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających Go gości.                                          4.Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.                                                  5. Doba noclegowa zaczyna się między godz: 14.00 a 22.00(przyjazd), a kończy o godz: 11:00 (wyjazd).                                       6. Życzenie przedłużenia pobytu wynajmujący powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem że domek nie został wynajęty innemu wynajmującemu.                     7.Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w miejscu do tego wyznaczonym.   Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.                                                          8.W czasie pobytu w Domkach Magnolia zabronione jest organizowanie suto zakrapianych alkoholem imprez, libacji. W przypadku stwierdzenia iż w Domkach Magnolia trwa tego typu impreza Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.                              9.W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.                  10.Osoby odwiedzające Wynajmujących domek mogą przebywać na  jego terenie do godz 22.00 po uprzednim powiadomieniu właściciela.                            11.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników itp.                                               12.Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00.               13.Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach.                                                         14. Po upływie terminu pobytu Wynajmujący jest zobowiązany oddać otrzymane klucze. Utrata klucza obciążona jest kara finansową?.                              UPRZEJMIE PROSIMY O TO BY:         

Podczas wyjazdu i wjazdu lub spaceru kierować się wyłącznie ulicą torową.               Po skończeniu pobytu pozostawić Domki Magnolia w dniu wyjazdu w takim stanie, w jakim zastali go Państwo w dniu przyjazdu. W razie jakich kolejek pytań proszę o kontakt tel. 601980786.


Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta


Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!