Regulamin obiektu

1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby, po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.

2. Na potrzeby wynajmu doba trwa w godz.16:00-11:00.

3. Trzymanie zwierząt w kwaterze możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem

4. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez gościa. Pozostałą kwotę gość uiszcza w dniu przyjazdu podczas meldowania.

5. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Zostanie ono uwzględnione pod warunkiem, że pokój nie został wynajęty innemu gościowi. UWAGA! Przerwanie pobytu przez gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej

należności.

6. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

7. W godzinach 22.00 do 6.00 w pokojach należy zachować ciszę.

8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.

9. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

10. Grillowanie tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

11. Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu (huśtawki, piaskownice itp.) jest możliwe wyłącznie pod nadzorem ich opiekunów oraz na ich odpowiedzialność.

12. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju lub pozostawione w innym miejscu.

13. Gospodarz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę pojazdu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony (monitorowany).

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność tut. obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.

15. Gość, korzystając z aneksu kuchennego zachowuje czystość.

16. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.

17. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju , które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za dorobienie klucza 50 zł za jeden klucz.

18. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela.

19. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.

20. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna).

21. Właściciel pokoi gościnnych ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.

22. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.

23. Właściciele posiadają niezależny apartament i mogą przebywać w obiekcie podczas wypoczynku gości.

W przypadku niestosowania się do regulaminu i rażącego naruszania go, goście mogą zostać zobowiązani do opuszczenia obiektu. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem oraz przestrzeganiem regulaminu.


Zapytaj o nocleg

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta


Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!