Są wytyczne dla ośrodków narciarskich w Polsce

Są wytyczne dla ośrodków narciarskich w Polsce

Wraz z podjęciem przez rząd decyzji o otwarciu ośrodków narciarskich w tym sezonie, przygotowane zostały, we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, wytyczne dotyczące ich funkcjonowania w epidemii koronawirusa. Czego dotyczą wytyczne? Na co powinni się przygotować, zarówno narciarze, jak i właściciele ośrodków? Przeczytacie o tym poniżej.

W minionych dniach Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało wytyczne dla funkcjonowania ośrodków narciarskich w epidemii koronawirusa przygotowane we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Podjęto decyzję, że wyciągi i koleje linowe będą mogły być czynne, jednak ich operatorzy muszą przestrzegać reżimu sanitarnego, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno narciarzom, jak i pracownikom.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich
 • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi
 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi, dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich, właściciele ośrodków narciarskich zobligowani są do stosowania się do poniższych zaleceń:

 • Podzielenie zorganizowanych terenów narciarskich na odrębne strefy obejmujące stoki narciarskie, ośrodki noclegowe, wypożyczalnie, punkty restauracyjne
 • Umieszczenie na terenie budynków znajdujących się na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich, stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości oraz ich regularne uzupełnianie
 • Stosowania zasad dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa
 • Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji
 • Umieszczenie na terenie stacji turystyczno-narciarskiej (w tym w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych) plakatów informacyjnych wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki
 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz prowadzenie i monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych
 • Codzieneja dezynfekcji obiektu, w szczególności bieżące dezynfekowanie, toalet, blatów, klamek, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni
 • Zapewnienie całemu personelowi stacji wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie zakrywania nosa i ust
 • Systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych
 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju/ obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych przypominających objawy COVID-19
 • Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych
 • W przypadku wypożyczalni sprzętu – obowiązkowe dezynfekowanie całości sprzętu otrzymanego od wypożyczających
 • Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów stacji turystyczno-narciarskiej o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z SARS-CoV-2 w kompleksie narciarskim.

Oprócz powyższych zaleceń, MRPiT wraz z GIS rekomenduje umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach, umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach oraz wypożyczalniach na terenie stacji turystyczno-narciarskiej oraz podjęcie działań mających na celu rozłożenie ruchu narciarzy i turystów korzystających z urządzeń transportu linowego równomiernie w ciągu dnia.
    
Jak czytamy w rozporządzeniu, „w zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu w/w urządzeniami, dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie z przepustowością nominalną, w przypadku gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno - narciarskiej – przy czym konieczne jest w trakcie przejazdu zasłonięcie nosa oraz ust. W innych przypadkach konieczne jest zachowanie dystansu od innych osób i stosowanie ograniczeń zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.


Zobacz też Kolory szlaków narciarskich. Co oznaczają?, Sezon narciarski 2020/2021 oficjalnie rozpoczęty. Gdzie się wybrać? oraz Gdzie na narty w Polsce?

Następny artykuł Wielkopolska na weekend

Komentarze

Zobacz również