Regulamin obiektu

REGULAMIN APARTAMENTU MISIO

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

Powyższy regulamin stosuje następującą terminologię:

Gość – Najemca

Właściciel Apartamentu – Wynajmujący

Apartament Misio – lokal mieszkalny w Szklarskiej Porębie

1. Apartament wynajmowany jest na doby.

2. Doba trwa od godziny +/- 14.00 do godziny 11.00 ostatniego dnia pobytu

3. Klucze do Apartamentu przekazywane są bezpośrednio w ustalonym miejscu i o ustalonej godzinie. Jeśli gość nie może dotrzeć na ustaloną godzinę powinien telefonicznie niezwłocznie poinformować: nr tel. 885 013 885.

4.  Opłatę za pobyt uiszcza się w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy.

5. Zdanie Kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony: nr tel. 885 013 885

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany i obejmujący rezerwację Gość (Najemca) powinien zgłosić Właścicielowi (Wynajmującemu) do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dzień zakończenia pobytu.

7. Właściciel (Wynajmujący) uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

8. Gość, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).

9. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów opłata dodatkowa w wysokości 400 zł.

10. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji może być żądanie dodatkowej opłaty.

11. W przypadku zgubienia klucza od apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.

12. Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

13.  Obowiązuje zakaz palenia w apartamencie.

14. Za szkody powstałe w mieniu apartamentu (w tym trwałe zabrudzenia i uszkodzenia elementów wyposażenia, bądź też za ich zaginięcie) w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu, odpowiedzialność zarówno finansową jak i cywilną ponosi Najemca.

15. W przypadku spostrzeżenia jakiegokolwiek naruszenia niniejszego regulaminu Właściciel (Wynajmujący) apartamentu ma prawo do wypowiedzenia dalszego użytkowania/najmu apartamentu bez zwrotu Najemcy kosztów najmu za pełen okres zakontraktowanego pobytu.

16. Wpłata 20% zaliczki nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. Nie podlega zwrotowi 100% zaliczki w przypadku rezerwacji terminów w czasie Świąt, Sylwestra oraz podobnych tego typu okoliczności. Opłata nie podlega zwrotowi przy skróceniu pobytu.

17. Każdorazowo opuszczając apartament Najemca powinien sprawdzić wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych oraz zamknięcie drzwi i okien. Po upływie wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić klucz (klucze).

18. Rezerwacja ważna jest po wpłacie zaliczki i potwierdzeniu przez Właściciela dokonania rezerwacji. Po zakończeniu procesu rezerwacji.

19. Właściciel apartamentu nie bierze odpowiedzialności za zachowanie ciszy, np. przeprowadzanie prac remontowych itp.

20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Ponad to zabrania się użytkowania w apartamencie materiałów pirotechnicznych

21. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre Apartamentu Misio.Zapytaj o nocleg

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej