Otwarcie granicy polsko-słowackiej. Jakie zasady obowiązują?

Otwarcie granicy polsko-słowackiej. Jakie zasady obowiązują?

Mamy dobrą wiadomość dla osób, które planują połączyć swój wypoczynek w Polsce z wycieczkami, organizowanymi do naszych południowych sąsiadów. Od dnia 8 czerwca 2021 możliwe jest przekraczanie granicy polsko-słowackiej. Na jakich zasadach się to odbywa?

Zgodnie z tym, co zostało wcześniej wspomniane, od dnia 8 czerwca wszystkie przejścia graniczne pomiędzy Polską a Słowacją zostały otwarte. Nie oznacza to jednak, że obowiązuje swoboda przekraczania granicy państwa. Obowiązuje szereg zasad, których każdy turysta powinien przestrzegać, jeśli ma w planach wycieczkę na Słowację.


Co się zmieniło podczas wjazdu na Słowację?


Najważniejszą informacją jest to, że wraz z dniem 31 maja 2021 roku, Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej, wprowadziło tzw. semafor turystyczny, którego głównym celem jest regulacja zasad wjazdu i powrotu na terytorium Słowacji z zagranicy.


Oznacza to, że każde państwo Europy i świata oznaczone zostało odpowiednim kolorem, w zależności od sytuacji epidemicznej, która panuje w danym państwie. I tak:


Grupa zielona: W skład tej grupy wchodzą państwa Unii Europejskiej (w tym Polska), Australia, Chiny, Grenlandia, Islandia, Izrael, Korea Południowa, Makao, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur i Tajwan. 


Grupa czerwona: Tutaj znajdują się kraje o niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Jordania, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Malezja, Mongolia, Macedonia, Rosja, Serbia, Tadżykistan, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, USA i Uzbekistan. 


Grupa czarna: W grupie tej znajdują się kraje, w których występują i rozprzestrzeniają się niebezpieczne warianty koronawirusa. Kolorem czarnym oznaczono wszystkie pozostałe kraje, które nie zostały oznaczone kolorem zielonym bądź kolorem czerwonym.


Najważniejsze zasady, związane z przekraczaniem granicy polsko-słowackiej


Z pewnością wiele osób interesuje fakt, na jakich dokładnie zasadach odbywa się przekraczanie granicy polsko-słowackiej i jakie warunki należy spełnić, by wyruszyć na wycieczkę na Słowację. Podstawowe zasady przedstawiają się następująco:


  1. Bez kwarantanny na terytorium Słowacji, mogą wjechać osoby, które:


  • dokonały rejestracji na specjalnie dedykowanej stronie

  • posiadają dokument, potwierdzający, że zostały zaszczepione obiema dawkami szczepionki przeciw COVID-19

  • posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostały zaszczepione przeciw COVID-19 pierwszą dawką szczepionki mRNA lub wektorowej, przy czym ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19

  • posiadają dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni przebyły zachorowanie na COVID-19

  • nie ukończyły 18 lat.


  1. Skróconej kwarantannie (do czasu uzyskania na Słowacji negatywnego wyniku testu na COVID-19), podlegaja osoby, które:


  • Osoby, które nie spełniają warunków określonych powyżej (czyli nie były zaszczepione, nie są ozdrowieńcami lub ukończyły 18 lat) podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich we własnym zakresie negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19, przy czym tym testom mogą poddać się już w pierwszym dniu kwarantanny.


  1. Wyjątki


Są też pewne odstępstwa, które na terytorium Słowacji stosuje się do określonych kategorii osób. Są to m.in.: kierowcy i załogi transportu towarowego, służby zdrowia, zakładów pogrzebowych i autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego. W niektórych przypadkach (m.in. pracownicy transgraniczni zamieszkali do 100 km od przejścia granicznego, uczniowie i studenci, osoby sprawujące osobistą opiekę nad bliskimi członkami rodziny, rolnicy gospodarujący gruntami rolnymi do 10 km od granicy) zwolnienie z kwarantanny uwarunkowane jest posiadaniem negatywnego wyniku testu na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Dla kilku innych kategorii osób wjeżdżających do Słowacji zwolnienie z kwarantanny uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zgody jednego ze słowackich ministerstw.


  1. Obowiązkowa kwarantanna


Osoby, które nie spełniają powyższych wymagań podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, która mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich we własnym zakresie negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19.


Osoby wjeżdżające do Słowacji z grupy państw czerwonych podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19, ale nie wcześniej niż na 8 dzień izolacji.


Osoby wjeżdżające do Słowacji z grupy państw czarnych podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni. Po ośmiu dniach osoby te muszą przystąpić do testu RT-PCR, ale w przypadku wyniku negatywnego i tak muszą ukończyć pełną izolację.


Przejazd przez Słowację - jakie zasady obowiązują?


Należy podkreślić, że bardzo często spora grupa turystów przekraczając granicę polsko-słowacką, udaje się na wypoczynek do innych państw - np. Węgry, czy do Chorwacji. Taka sama sytuacja obowiązuje również np. w przypadku kierowców samochodów ciężarowych.


Zgodnie z obowiązującymi na Słowacji przepisami, obywatele państw UE, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. Na tranzyt nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19, ale mogą być szczegółowo kontrolowane dokumenty uprawniające do wjazdu do kraju docelowego.


Przejazd do Polski tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej z krajów, z którymi Polska posiada wspólną granicę (Ukraina, Czechy, Niemcy) jest traktowany jako nieuzasadniony geograficznie i należy się liczyć z odmową wjazdu na granicy ukraińsko-słowackiej w celu realizacji takiej podróży, ewentualnie  z nałożeniem kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej.


W przypadku naruszenia aktualnych zasad wjazdu lub tranzytu należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.


Źródło informacji: gov.pl
Komentarze

Zobacz również

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej