Kniazie - Zabytki

Brak opinii

Cerkiew św. Paraskewy w Kniaziach

Kniazie

Zabytki w okolicy Kniazie:

Brak opinii

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu

Brak opinii

Monasterz - ruiny klasztoru...