Lex Kamilek w obiektach noclegowych. Co warto wiedzieć?

Lex Kamilek w obiektach noclegowych. Co warto wiedzieć?

Ważna zmiana dla właścicieli obiektów noclegowych. Od teraz, każda osoba, prowadząca hotel, pensjonat, czy agroturystykę, będzie zmuszona do dokładnej identyfikacji relacji między dorosłym a dzieckiem. Takie są nowe przepisy prawa, które weszły w życie od dnia 15 lutego 2024. Na czym dokładnie polega lex Kamilek i co musisz wiedzieć, jako właściciel obiektu noclegowego?

W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa dzieci, ustawa Kamilka wprowadza istotne zmiany dla właścicieli obiektów noclegowych, zobowiązując do wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich. Ten artykuł stanowi kompleksowy przewodnik, wyjaśniając, czym jest lex Kamilek, od kiedy obowiązuje w sektorze hotelarskim, oraz jakie konkretnie obowiązki i wymogi ciążą na właścicielach i personelu.

Zobacz również: Udogodnienia na sezon letni. Co warto zmienić w ofercie obiektu?

Lex Kamilek - co to takiego?


Lex Kamilek, znana również jako ustawa Kamilka, to nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 29 sierpnia 2023 roku. Nazwa ustawy pochodzi od tragicznej historii ośmioletniego chłopca z Częstochowy, Kamilka, który został zakatowany przez swojego ojczyma. Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą. Została ona przyjęta przez Sejm przy ogólnym porozumieniu, zdobywając poparcie 441 posłów, a następnie podpisana przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.

Ustawa wprowadza szereg zmian mających na celu lepszą ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy. Wśród kluczowych zmian znajduje się obowiązek przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, mających na celu zwiększenie ich umiejętności w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka. Ponadto, ustawa daje podstawę do powołania przez ministra sprawiedliwości Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich, składającego się z przedstawicieli instytucji rządowych, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.

Jednym z najważniejszych elementów ustawy jest wprowadzenie procedury tzw. Serious Case Review, czyli obowiązku analiz najpoważniejszych przypadków przemocy wobec dzieci, mającej na celu ustalenie przyczyn braku odpowiednich działań przed wyrządzeniem krzywdy dziecku oraz wypracowanie metod zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.
Dodatkowo, ustawa wprowadza wymóg spełniania przez różne instytucje Standardów Ochrony Małoletnich, mających na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa dzieciom przebywającym poza domem​.

Przeczytaj: Zarządzanie dostępnością i cenami w systemach rezerwacji online. Co warto wiedzieć?

Od kiedy obowiązuje lex Kamilek w obiektach noclegowych?


Ustawa Kamilka, mająca na celu wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą, weszła w życie 29 sierpnia 2023 roku. Jest to kluczowa data, od której zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazwanej od imienia tragicznie zmarłego chłopca z Częstochowy. Wprowadzenie ustawy było reakcją na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych w różnych aspektach ich życia, zarówno w domu, jak i poza nim.

W kontekście obiektów noclegowych oraz turystycznych, lex Kamilek obowiązuje od dnia 15 lutego 2024 i wprowadza wymóg stosowania Standardów Ochrony Małoletnich. Te zmiany są częścią szerszych działań mających na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w których przebywają lub które odwiedzają. Obowiązek ten dotyczy nie tylko placówek oświatowych, opiekuńczych czy wychowawczych, ale również podmiotów prowadzących usługi noclegowo-hotelarskie oraz turystyczne. Zarówno placówki publiczne, jak i prywatne, muszą wprowadzić i stosować standardy mające na celu ochronę dzieci przed przemocą i innymi zagrożeniami.


fot. macniak / canva.com

Nowe prawo zakłada dodatkową ochronę małoletnich przed przemocą i niewłaściwym zachowaniem. W tej sytuacji, obiekty noclegowe mają obowiązek weryfikowania pokrewieństwa gości (między osobą dorosłą a dzieckiem), w przypadku wystąpienia niepokojących zachowań.

Warto zaznaczyć, że w ramach standardów bezpieczeństwa, konieczne będzie również przeprowadzenie szkoleń pracowników obiektów noclegowych w zakresie postępowania, gdy zaistnieje podejrzenie, że dziecko jest zagrożone.

Dodatkowo, hotele i obiekty turystyczne mają obowiązek zamieszczania na swoich stronach internetowych polityki standardów, w sposób taki, aby był czytelny dla dziecka.

Sprawdź: Jak urozmaicić wypoczynek w obiekcie dzieciom i młodzieży?

Są to standardy i zasady dla właścicieli obiektów noclegowych i personelu. Obowiązkiem będzie weryfikowanie z kim dokładnie dziecko przyjechało do obiektu i jaki jest stopień pokrewieństwa pomiędzy tymi osobami.

Podsumowując, od 15 lutego 2024 roku, obiekty noclegowe i turystyczne są zobowiązane do wprowadzenia i przestrzegania Standardów Ochrony Małoletnich, stanowiących istotny element ochrony dzieci przed przemocą i innymi formami krzywdzenia. Jest to kluczowy krok w kierunku zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w różnych obszarach ich życia.

Lex Kamilek w obiektach noclegowych - obowiązki właścicieli obiektów i personelu obsługi


Wprowadzenie ustawy Kamilka ma istotne znaczenie dla właścicieli obiektów noclegowych oraz personelu obsługi, wymagając od nich aktywnego zaangażowania w ochronę dzieci przed przemocą. Zmiany te są wyrazem szerszej strategii ochrony małoletnich, wpisującej się w ogólnopolskie działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

1. Wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich: Każdy obiekt noclegowy jest zobowiązany do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich, które mają na celu stworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci. Konieczne będzie zatem legitymowanie gości podczas zameldowania w obiekcie noclegowym.

2. Szkolenia i edukacja personelu: Właściciele obiektów noclegowych muszą zadbać o to, aby ich personel przeszedł odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony dzieci przed przemocą i rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka. Edukacja ta jest niezbędna do skutecznego zapobiegania sytuacjom zagrożenia.

3. Procedury interwencji: W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, personel obiektu noclegowego musi znać i stosować określone procedury interwencji. To obejmuje powiadomienie odpowiednich instytucji, takich jak sąd opiekuńczy czy organy ścigania, oraz podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa​.

Ustawa Kamilka zobowiązuje więc wszystkie obiekty noclegowe do podjęcia konkretnych działań w celu ochrony dzieci przed przemocą i innymi formami krzywdzenia, co stanowi istotny element w systemie ochrony praw dziecka w Polsce.


Zdjęcie główne: fot. Monkey Business Images / canva.com

Następny artykuł Bratanki w Zakopanem....

Komentarze (4)

Emilia Byrtek

miesiąc temu
Nie rozumiem, jak mam zweryfikować czy dziecko przebywa ze swoimi rodzicami, opiekunami czy inną rodziną?
Często dziecko ma inne nazwisko niż matka czy ojciec, może być też z ojczymem czy babcią i dziadkiem, zdążają się przyjazdy z ciocią i wujkiem. Ktoś ma pomysł, jak w praktyce ma to wyglądać?
Artykuł nie podaje praktycznych wskazówek dla właścicieli obiektów.

Apartamenty.Kontakt@Op.Pl

miesiąc temu
Totalna antyreklama dla obiektu. Goście nie chcą się legitymować ujawniać danych wrażliwych typu adres, nr. dokumentu czy pesel itp. Wymuszanie tego powoduje reakcje - "już więcej tu nie przyjadę". Jak słychać płacz dziecka lub inne niepokojące objawy cierpienia - zawsze takie zachowania się sprawdza.

Ewa

2 miesiące temu
Problem się zaczyna, w momencie gdy się ma inne nazwisko. Ja jako matka mam inne niz corka. Pokazałam dowody.. a pani prosi o akt urodzenia?! A gdyby były te same to byłoby ok. Czy to nie jest dyskryminacja jednego z rodzicow?!

Jweg

miesiąc temu
Jak zwykle nowe wymysły. Na nas spada odpowiedzialność za wszystko. Tymczasem goście często robią lewe rezerwację podając lewe dane których nikt nie sprawdza

Zobacz również

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta


Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!