Najnowsze wytyczne dotyczące basenów, siłowni i saun w obiektach noclegowych

Najnowsze wytyczne dotyczące basenów, siłowni i saun w obiektach noclegowych

Od 28 listopada 2020 roku obowiązuje kolejna lista obostrzeń, związanych z pandemią koronawirusa w Polsce. W dalszym ciągu ograniczeniu podlega działalność obiektów noclegowych, które mogą świadczyć usługi dla osób przebywających na podróży służbowej, sportowcom lub medykom. Zmianie uległy ograniczenia, związane z działalnością basenów, siłowni, saun i klubów fitness, znajdujących się w hotelach. Na czym polegają ograniczenia? O tym poniższy artykuł.

Od soboty, 28 listopada zmianie uległy niektóre ograniczenia, które mają zmniejszyć liczbę zachorowań na COVID-19. Rządzącym zależy przede wszystkim na tym, by miały one jak najmniejszy wpływ na nasze codzienne życie, zarówno pod względem ekonomicznym i prywatnym. Nie zawsze jest to jednak możliwe, ale odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID-19.


Czy można korzystać z basenów, siłowni i sauny, znajdujących się w obiektach noclegowych?


Zgodnie z rozporządzeniem polskiego rządu, od soboty nie mogą działać baseny, siłownie, strefy spa i sauny Są jednak odstępstwa od tej reguły. Dotyczy to m.in. atrakcji wyżej wspomnianych, które znajdują się w obiektach noclegowych, takich jak hotele, czy ośrodki wypoczynkowe.


Wypoczywający w obiekcie goście mogą korzystać zarówno z basenów, siłowni, czy strefy saun. Jest jednak jeden warunek. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 roku:


Do dnia 27 grudnia 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086)

oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

 

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego

w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

 

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

 

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

 

b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub

wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 17, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;

 

 

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

 

Oznacza to w związku z tym, że baseny, aquaparki, siłownie, sauny i kluby fitness mogą obecnie świadczyć usługi osobom, które zostały wymienione w rozporządzeniu, czyli:

 

a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,

 

b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,

 

c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 

d) będących pacjentami i ich opiekunami, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej.


Sprawdź również: Nowe obostrzenia i zasady bezpieczeństwa od 7 listopadaMając na uwadze placówki tego typu, które nie znajdują się w hotelach, należy podkreślić, że z basenów, siłowni, czy centrum fitness mogą korzystać:


  • placówki, które organizują działalność leczniczą

  • placówki, które współorganizują zajęcia dla szkół i uczelni

  • zakaz nie dotyczy osób, które uprawiają sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych


Źródło: gov.pl


Następny artykuł Jarosław na weekend - co...

Komentarze (3)

Jim

30 dni temu
a na jakiej podstawie może działać sauna w takim obiekcie, bo z tych regulacji wynika że mogą działać siłownie, baseny , fitness a nie sauny. Przepis nie ustanawia wyjątku dla saun

ADAM

miesiąc temu
Witam jak wygląda sprawa podróży służbowej,na obecną chwilę ze strony obiektu noclegowego czy wynajmować czy nie jakie mogą być kary i jak ich uniknąć

Nocowanie.Pl

miesiąc temu
W tej chwili obiekty noclegowe mogą przyjmować osoby w podróży służbowej. To zagadnienie staraliśmy się wyjaśnić w tym artykule: https://www.nocowanie.pl/jakie-sa-kary-dla-wlascicieli-obiektu-za-nieprzestrzeganie-obostrzen.html

Zobacz również