Jakie są kary dla właścicieli obiektu za nieprzestrzeganie obostrzeń?

Jakie są kary dla właścicieli obiektu za nieprzestrzeganie obostrzeń?

Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2020 r. określa, co grozi właścicielom obiektów noclegowych za nieprzestrzeganie obostrzeń. Dotyczy to zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy wynajmują noclegi osobom w podróży służbowej i pracującym w home office. Właśnie ta grupa najchętniej korzysta z nowych przepisów – dla właścicieli każdy zastrzyk gotówki jest na wagę złota. Trzeba jednak trzymać się określonych przepisów.

W rozporządzeniu opublikowanym 28 listopada 2020 r. znalazł się artykuł 23, który warunkuje otrzymanie rządowej pomocy finansowej od przestrzegania przez przedsiębiorcę przepisów w zakresie sytuacji epidemicznej w kraju. Jak czytamy w punkcie drugim tego artykułu:

W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1, organ ten informuje podmiot udzielający pomocy publicznej o stwierdzeniu naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Trzeba jednak zauważyć, że do tej pory nie zostało ustalone jak miałby przebiegać takie kontrole i jakie organy byłyby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.

Przedsiębiorca, który ubiega się o przyznanie publicznego wsparcia, musi złożyć oświadczenie, że nie naruszył żadnych ograniczeń ani zakazów. Co więcej, jest ono składane pod pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składając je należy umieścić następującą klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Zastępuje ona pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli okaże się, że oświadczenie mija się z prawdą, trzeba będzie zwrócić całą przyznaną kwotę wsparcia. Do tego dochodzą jeszcze odsetki za opóźnienie. Decyzję wydaje podmiot, który udziela pomocy publicznej.

Jak to się ma do branży turystycznej i noclegów służbowych?


Po nagłośnieniu powyższych informacji właściciele obiektów noclegowych i osoby w podróży służbowej zaczęli się zastanawiać, na jakich zasadach mogą korzystać z noclegów. Należy podkreślić, że nowe rozporządzenie ich nie zmieniło. Nadal obowiązuje oświadczenie gościa (do pobrania tutaj>>>), które musi od niego uzyskać obiekt noclegowy. Odpowiedzialność za złożenie oświadczenia o podróży służbowej leży na gościu, obiekt nie ma narzędzi do tego, by zweryfikować jego prawdziwość. Minister Jarosław Gowin zapowiada wprowadzenie systemu składania oświadczeń, które miałoby umożliwić ich weryfikację.

Problem dla obiektu może zaistnieć wówczas, gdy z jakichkolwiek dokumentów (niezależnie od oświadczenia) będzie wynikać, że gość podróżuje z dziećmi. Dlatego wszelkie dokumenty rozliczeniowe wystawione w związku z pobytem powinny wymieniać tylko tego konkretnego gościa, który złożył oświadczenie.

Podkreślamy zatem, że oświadczenie „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” nie dotyczy turystów, a właścicieli obiektów noclegowych, którzy będą składać wniosek o pomoc finansową.

Zasady przyjmowania gości dokładnie wyjaśnia stanowisko Nocowanie.pl do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. Jest ono nadal aktualne.

Następny artykuł Tarnów. Zachwyć się magią...

Komentarze

Zobacz również