Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r.-stanowisko nocowanie.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r.-stanowisko nocowanie.pl
Z dniem 7 listopada weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z § 1 pkt 1) lit. a) rozporządzenia do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne wyłącznie dla gości:

a)    korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, czyli wykonujących zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, lub w podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,

b)    będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,

c)    będących osobami wykonującymi zawód medyczny, tj. dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, felczerów, psychologów, fizjoterapeutów,  

d)    będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Powyższe ograniczenie dotyczy wszystkich usług hotelarskich, przez które rozumiemy krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Rozporządzenie obejmuje zatem całą branżę turystyczną.

Odnosząc się do pierwszej grupy gości, na rzecz których mogą być świadczone usługi hotelarskie, tj. do osób będących w podróży służbowej lub w podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi wskazać należy, że do tej grupy zaliczają się nie tylko osoby oddelegowane w podróż przez pracodawcę, ale również wszystkie osoby pracujące zdalnie, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą, dla których pobyt w obiekcie ma jakikolwiek związek z prowadzoną działalnością. Wiele bowiem osób, które muszą wykonywać czynności zdalnie lub pozostawać w zdalnym kontakcie z pracodawcą, nie ma do tego odpowiednich warunków w domu (np. ze względu na obecność dzieci, które obecnie również są w systemie nauki zdalnej). Zwrócić należy uwagę, że w rozumieniu rozporządzenia podróż ma pozostawać jedynie „w związku” z działalnością zawodową lub gospodarczą, nie musi ona stanowić stricte czynności służbowej lub zawodowej.

Zgodnie z rozporządzeniem potwierdzeniem spełnienia ww. warunku jest dokument wystawiony przez pracodawcę albo pisemne oświadczenie gościa. Zatem, aby świadczenie usług hotelarskich mogło zostać uznane za dopuszczalne, wystarczające jest uzyskanie przez obiekt oświadczenia gościa, że jego pobyt ma związek z czynnościami służbowymi lub zawodowymi. Takie oświadczenie można pobrać od gościa już na etapie rezerwacji (np. w formie zaznaczenia checkboxu) lub na miejscu przy rozpoczęciu pobytu. Pamiętać należy, że w sytuacji, gdy usługi hotelarskie świadczone są na rzecz osoby, która złożyła oświadczenie oraz na rzecz członków jej rodziny, wszelkie dokumenty rozliczeniowe wystawione w związku z pobytem powinny wymieniać tylko tego konkretnego gościa, który złożył oświadczenie.

Przechodząc do kolejnych grup, na rzecz których można świadczyć usługi, tj. sportowców,  osób wykonujących zawód medyczny, pacjentów i ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej, wskazać należy, że w tych przypadkach wystarczające jest przedstawienie przez gościa odpowiednio zaświadczenia wystawionego przez polski związek sportowy, podmiot wykonujący działalność leczniczą, bądź też uzyskanie pisemnego oświadczenia gościa, analogicznego do tego opisanego wyżej.

Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia do pobrania.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że jeżeli świadczenie usług hotelarskich, które nie spełnia wyżej opisanych wymogów (tj. np. nie jest realizowane związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi) rozpoczęło się przed dniem 7 listopada 2020 r., to pobyt gościa musi się skończyć nie później niż z dniem 10 listopada 2020 r.

Następny artykuł Atrakcyjne Mazowsze: Zamek...

Komentarze (6)

Xyz

4 miesiące temu
a jak działają hotele pracownicze? czy takie oświadczenie z załącznika wystarczy?

Nocowanie.Pl

4 miesiące temu
Na pewno warto mieć takie oświadczenie. Oprócz tego dla części grup zawodowych aktualne rozporządzenie wymienia konkretne dokumenty, jakie należy przedstawić po przyjeździe na miejsce.
Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.nocowanie.pl/wyjazd-sluzbowy--jak-go-udokumentowac.html

XxX

Jak długo należy przechować takie oświadczenie? Tylko na okres pobytu czy nawet już po jego zakończeniu?

Nocowanie.Pl

Rozporządzenie nie określa, jak długo należy przechowywać oświadczenie od turysty. Jednak radzimy zachować taki dokument, przynajmniej do czasu zmiany zasad przyjmowania gości w obiekcie noclegowym.

Aaaa

Dzień dobry, nie zgadzam się z Państwa interpretację podroży służbowej lub wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi. W mojej ocenie wykonywanie pracy zdalnej w hotelu nie realizuje wymogu podróży w związku z czynnościami zawodowymi lub służbowymi. Taka podróż miałaby miejsce jedynie w sytuacji, gdyby konieczność wyjazdu wynikała z konieczności załatwiania spraw, prowadzenia negocjacji, rozpoznania rynku, kontroli podległych podmiotów itp, a zatem wyjazd musi być uzasadniony charakterem wykonywanych czynności, które z jakiś przyczyn muszą być wykonywane poza siedzibą pracodawcy lub przedsiębiorcy. Taką czynnością nie jest wykonywanie pracy zdalnej, która winna być wykonywana w domu ( lub gdzie indziej, natomiast nie uzasadnia wyjazdu do hotelu). Również argument z pracą zdalną dzieci jest nie do obrony, bowiem oznaczałoby to , że wówczas nie wynajmuje się noclegu w trybie najmu krótkoterminowego, lecz długoterminowo (dzieci uczą się zdalnie już od 2 miesięcy i pewnie będą się tak uczyć kolejne 2). Zatem taka osoba, by być wiarygodną w swym oświadczeniu musiałby wynająć hotel / nocleg na cały ten okres. Jeśli natomiast Państwo dysponujcie w tym zakresie oficjalną interpretacją, pozwalającą przyjąć, że wykonywanie pracy zdalnej to podróż służbowa- bardzo proszę o podanie źródła lub odnośnika do takiego stanowiska, pozdrawiam

Nocowanie.Pl

Powyższy artykuł to właśnie nasza interpretacja przepisów w oparciu o przeprowadzone konsultacje z działem prawnym.

Zobacz również

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej