Kazimierski Park Krajobrazowy. Co warto zobaczyć?

Kazimierski Park Krajobrazowy. Co warto zobaczyć?

Kazimierski Park Krajobrazowy to wspaniałe małe miejscowości – wsie, miasta i miasteczka, ale także niezwykle malownicze krajobrazy. To także Małopolski Przełom Wisły, lessowe wąwozy i wapienne skały. Na tym terenie wypoczniesz, spędzisz aktywnie czas i naładujesz akumulatory. To idealne miejsce na wypoczynek, o każdej porze roku.

Kazimierski Park Krajobrazowy jest częścią trójkąta turystycznego: Puławy – Kazimierz – Nałęczów i był pierwszym parkiem krajobrazowym na terenie województwa lubelskiego. Utworzony został celem zachowania unikatowych w skali kraju elementów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.

Obejmuje fragmenty dwóch przyległych makroregionów: północno-zachodnią część Wyżyny Lubelskiej, a w jej obrębie głównie mezoregion Małopolski Przełom Wisły oraz południowo-wschodni fragment mezoregionu Równiny Radomskiej będącego częścią makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckie.

Tereny Parku to obszary cenne z punktu widzenia geologii. Znaczący wpływ miały tu zlodowacenia, w czasie których wiatry osadziły tu wielkie ilości drobnych pyłów, tworzących obecnie pokrywy lessowe o grubości od kilkunastu do nawet 30 metrów. Jedną z najważniejszych atrakcji parku jest gęsta sieć wąwozów lessowych. W okolicach Bochotnicy ich zagęszczenie jest największe w Europie i przekracza 10 km na km².

Innym charakterystycznym elementem krajobrazu są strome skarpy wiślane zbudowane ze skał wapiennych, których biel kontrastuje z zielenią porastających skarpy zespołów roślinnych. Skarpa przy ujściu Chodelki do Wisły osiąga wysokość 90 m i rozciąga się z niej wspaniały widok na całą okolicę. Co ważne, Wisła w granicach parku zachowała swój naturalny, dziki charakter z licznymi odnogami, wyspami, łachami i starorzeczami.

Ze względu na znaczne urozmaicenie rzeźby terenu na terenie parku występuje duża różnorodność zespołów roślinnych. Najcenniejsze florystycznie są niewielkie fragmenty muraw stepowych, które zachowały się na skarpie w Dobrem, w Mięćmierzu i na pobliskim wzgórzu Albrechtówka, na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym i na skarpie w Janowcu na lewym brzegu Wisły.


Na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego utworzono także rezerwaty przyrody. Jednym z nich jest Krowia Wyspa znajdująca się na terenie gmin Wilków i Kazimierz Dolny. Rezerwat ten obejmuje położoną na Wiśle Krowią Wyspę, piaszczyste mielizny i wody przybrzeżne. Przedmiot ochrony jest tu zachowanie stanowisk lęgowych wielu gatunków ptaków.

Do gniazdujących na wyspie ptaków należą m.in.: ostrygojad, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, czajka, mewa białogłowa, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, rybitwa zwyczajna, rybitwa białoczelna, cyranka, cyraneczka i tracz nurogęś.

Drugi rezerwat - Skarpa Dobrska znajduje się na terenie gminy Wilków. Został utworzony w celu ochrony i zachowania naturalnych odsłonięć skał czwartorzędowych oraz muraw kserotermicznych z rzadkimi gatunkami roślin.

Rezerwat położony jest pomiędzy wsiami Dobre a Podgórz. Wysokość względna skarpy rośnie ze wschodu na zachód, osiągając w okolicach Podgórza 85 m. Na terenie rezerwatu występuje 19 gatunków roślin chronionych, a także ok. 1200 gatunków reprezentujących 48 rodzin motyli.

Do rezerwatu i przez jego teren prowadzi ścieżka dydaktyczna „Dobre-Podgórz” o długości 6,5 km, której początek znajduje się przy przystanku autobusowym we wsi Dobre.

Przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego biegnie sześć znakowanych pieszych szlaków turystycznych: niebieski Szlak Nadwiślański Annopol – Dęblin, szlak czerwony Kazimierz Dolny – Lublin, zielony Szlak im. Wincentego Pola Janowiec – Puławy, czarny Szlak Partyzancki Puławy – Parchatka, szlak niebieski Rąblów – Markuszów, szlak niebieski Janowiec – Czarnolas –Garbatka.

Po Kazimierskim Parku Krajobrazowym można poruszać się również korzystając ze znakowanych tras Nordic Walking, szlaków rowerowych i szlaków konnych oraz szlaków tematycznych.  Istnieje możliwość wzięcia udziału w spływach kajakowych rzekami Wisłą i Chodelką lub rejsie statkiem spacerowym po Wiśle.

Atrakcją, ale również udogodnieniem, dla turystów są dwie przeprawy promowe przez Wisłę: w Kazimierzu Dolnym i Bochotnicy. W sezonie zimowym na terenie parku działają również trzy wyciągi narciarskie, a cało rocznie kilka ośrodków jazdy konnej.

Poszukaj noclegu w okolicy

Następny artykuł Najciekawsze muzea na Mazowszu

Komentarze

Zobacz również