Pokazy rekonstrukcji historycznych i uzbrojenia

Pokazy rekonstrukcji historycznych i uzbrojenia

Pokazy rekonstrukcji historycznych i uzbrojenia przygotowane przez oddział Zamek w Janowcu wraz z jedną z najbardziej interesujących i sprofesjonalizowanych grup zajmujących się odtwórstwem historycznym, jakim jest Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Do udziału zostaną zaproszone również wybrane grupy z kraju i zagranicy. Podczas trzydniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane trzy epoki polskiego i europejskiego oręża: XV, XVI i XVII wiek z licznymi odniesieniami do fortyfikacji janowieckiego zamku oraz wydarzeń historycznych związanych z tym miejscem. Szczególną uwagę organizatorzy chcą zwrócić na początek XVI wieku, okres, kiedy wprowadzano do fortyfikacji stałych artylerię, w czym prekursorem był Mikołaj Firlej, budowniczy bastejowego zamku w Janowcu i jeden z pierwszych hetmanów wielkich koronnych. Jest to rzadko podejmowany wątek przez grupy rekonstrukcji historycznych, dlatego Oddział Zamek w Janowcu upatruje szansę na wyróżnienie tego wydarzenia na tle licznie organizowanych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Chcemy także zainteresować szersze grono odbiorców unikalnymi rozwiązaniami fortyfikacyjnymi janowieckiego zamku. Turniejowi będą towarzyszyć prelekcje rekonstruktorów oraz specjalistów z innych muzeów i ośrodków badawczych podejmujących tematykę m.in. rozwoju fortyfikacji bastejowych na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. Imprezę będą ubarwiały stoiska pokazowe specjalnie zaproszonych i wyselekcjonowanych rzemieślników zajmujących się m.in. płatnerstwem, szyciem dawnych strojów, garncarstwem etc. Podmiot współpracujący przy organizacji zadania/wydarzenia – Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej.

Źródło: Muzeum Nadwiślańskie

Miejsce

Komentarze

Najbliższe wydarzenia w Kazimierzu Dolnym

Miejscowość:
Kazimierz Dolny
Miejsce imprezy:
Licencja na Oprowadzanie - wycieczki z przewodnikiem.
Miejscowość:
Kazimierz Dolny
Miejsce imprezy:
Licencja na Oprowadzanie - wycieczki z przewodnikiem.
Miejscowość:
Kazimierz Dolny
Miejsce imprezy:
Licencja na Oprowadzanie - wycieczki z przewodnikiem.
Miejscowość:
Kazimierz Dolny
Miejsce imprezy:
Licencja na Oprowadzanie - wycieczki z przewodnikiem.

Zobacz również