Ustronne miejsca w pobliżu Warszawy

Ustronne miejsca w pobliżu Warszawy


W poszukiwaniu ciszy i spokoju, tak zwanych ustronnych miejsc, przemierzamy czasem kilkaset kilometrów. A może niepotrzebnie? Przecież wokół dużych miast także znajdują się piękne tereny – parki krajobrazowe, szlaki turystyczne, liczne zabytki i atrakcje przyrodnicze. Gdzie szukać takich miejsc w pobliżu Warszawy? Oto kilka podpowiedzi.


Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Arkadia


Akwedukt na Skierniewce to jeden z elementów, które tworzą wyjątkowy romantyczny park w Arkadii. Pośród drzew i krzewów znajdują się budynki i ruiny. Park połączony jest pałacem Radziwiłłów w Nieborowie – prowadzi stamtąd wygodna aleja obsadzona lipami.

Jedną z budowli, jakie w parku napotykają spacerowicze jest akwedukt. Łączy on rzeczkę Skierniewkę ze stawem. Arkadyjski akwedukt został wybudowany w 1784 roku na wzór rzymskich wodociągów. Stanowił kolejny element parku stworzonego przez Helenę Radziwiłłową. Obecny akwedukt to rekonstrukcja oryginału. Powstał on w latach 1950-1952, a odbudową kierował profesor Gerard Ciołek. Za wzór posłużył oryginalny projekt oraz jego uzupełnienia.

Wstęp do parku w Arkadii jest płatny.


Dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli


Jest to obiekt, w którym zlokalizowane jest Muzeum Fryderyka Chopina. To w tym dworku kompozytor przyszedł na świat i spędził pierwsze miesiące życia, zanim rodzina przeniosła się na stałe do Warszawy. Dworek należał kiedyś do hrabiów Skarbków, u których ojciec Fryderyka pełnił funkcje guwernera. Żelazowa Wola jednak do dziś kojarzona jest z kompozytorem i dlatego miejsce to jest odwiedzane przez wielu turystów.

W tutejszym Muzeum zaaranżowano mieszkanie Chopinów gdzie zobaczymy ekspozycje związane z domem rodzinnym artysty. Zrekonstruowano też kilka pomieszczeń w tym piekarnie, alkierz, sypialnie czy jadalnie.

Muzeum można zwiedzać indywidualnie z audioprzewodnikiem. Zwiedzającym towarzyszyć będzie delikatna muzyka Chopina, która nadaje temu miejscu niesamowity klimat. Obok Muzeum znajduje się również okazały Park, który jest idealnym miejscem na długie spacery.


Puszcza Kampinoska


Puszcza Kampinoska to kompleks leśny leżący na północny zachód od Warszawy. Zajmuje fragment pradoliny Wisły na Nizinie Mazowieckiej. Powierzchnia tego obszaru to ok. 670 km², jednak tylko ok. 270 km² zajmują lasy. Obecnie w większości teren należy do Kampinoskiego Parku Narodowego.

Krajobraz Puszczy Kampinoskiej charakteryzuje się równoleżnikowym układem pasowym. Jest on wynikiem działalności wód płynących przed czołem lądolodu w okresie zlodowacenia bałtyckiego.

Właściwa puszcza leży na tarasie wydmowym. Najbardziej charakterystyczną cechą krajobrazu są kontrasty między naprzemiennie ułożonymi pasami wydm i bagien. Wydmy to dawne piaszczyste łachy i kępy. Przeważają wśród nich łukowe, zwłaszcza paraboliczne. Na południowych obrzeżach pasów wydm występują tzw. grzędy wydmowe, powstałe z połączenia ramion kilku wydm łukowych. Natomiast bagna i torfowiska zajmują teren dawnych nurtów pra-Wisły, które zostały odcięte w bezodpływowe jeziora, a następnie zarosły roślinnością.

Przez Puszczę Kampinoską prowadzą liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe, m.in. Kampinoski Szlak Rowerowy, a także ścieżki dydaktyczne.Arboretum w Rogowie


Arboretum w Rogowie należy do grupy najcenniejszych, najbogatszych w gatunki i odmiany drzew i krzewów tego typu ogrodów w Europie. Arboretum położone jest na terenie województwa łódzkiego, jednak z Warszawy także nie jest daleko. Ogród zlokalizowany jest w regionie Nizin Środkowopolskich, na Wysoczyźnie Rawskiej.

Arboretum rogowskie należy do tzw. arboretów leśnych, czyli takich, których działalność jest związana w pewien określony sposób z leśnictwem. Od początku istnienia (1925 r.) podlega pod Wydział Leśny SGGW, stąd jego nietypowy charakter.

Dziś kolekcje Arboretum składają się z kilku podstawowych grup: kolekcje roślin drzewiastych, leśne powierzchnie doświadczalne, kolekcje szklarniowe oraz alpinarium.

Kolekcje roślin drzewiastych jest podstawową i największą kolekcją roślin w Arboretum. Obejmuje drzewa, krzewy i krzewinki rosnące i zimujące w gruncie na terenie ogrodu pojedynczo i w grupach. Kolekcja ma charakter uniwersalny. Do uprawy wprowadzana jest większość rodzajów i gatunków roślin, jakie mogą rosnąć w strefie klimatycznej Arboretum. W ostatnich latach szczególna uwaga jest zwracana na pozyskiwanie nowych roślin ze stanowisk naturalnych. Stanowią one obecnie większość sprowadzanych roślin. Priorytet mają także taksony botaniczne przed odmianami uprawnymi. Te stanowią ok. 35% liczby uprawianych taksonów.


Rezerwat przyrody Dąbrowy Seroczyńskie


Jest to leśny rezerwat przyrody położony w gminie Wodynie, na terenie wsi Nowiny, Wola Serocka, Kołodziąż oraz Wola Wodyńska. Rezerwat znajduje się w Łukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i zajmuje powierzchnię 550,15 ha. Jst pod względem wielkości drugim rezerwatem przyrody w powiecie siedleckim.

Został utworzony w celu zachowania unikalnego kompleksu leśnego z udziałem drzewostanów z panującym dębem bezszypułkowym. Interesująca jest także fauna: jastrząb, dudek, muchołówka mała, orzechówka, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, zniczek, jaszczurka zwinka, rzekotka drzewna oraz padalec. Z rzadkich gatunków ssaków obserwowano kunę leśną, domową i łosie. Bogaty, chociaż dotychczas nie badany, jest świat owadów.


Bagno Całowanie


Jest to jeden z największych kompleksów torfowisk niskich na Mazowszu o powierzchni 1200 ha, położony na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na południowy wschód od Warszawy, w dolinie Wisły.

Obszar torfowiska rozciąga się na długości 15 km, osiągając szerokość ok. 3 km. Ciągnie się od miejscowości Osieck na południu, do leśniczówki Torfy na północy, mieszczącej się na terenie Karczewa. Jest to obszar szczególnie cenny przyrodniczo, jako ostoja dla zagrożonych gatunków ptaków, a także siedlisko cennej roślinności. Charakterystyczny element stanowi łańcuch kilkunastu wydm, osiągających wysokość dochodzącą do kilku metrów, z których największa, to Pękatka.

Co ważne, przez Bagno Całowanie przebiega ścieżka przyrodnicza 13 Błota stóp o długości 4,6 km. Ze względu na postępującą dewastację ścieżki, szlak w pewnych okresach roku może być niedostępny na niektórych odcinkach.

Na terenie torfowiska znajduje się także ważne stanowisko archeologiczne. Na jednej z wydm bagna (Pękatce) odkryto liczne ślady pobytu łowców reniferów z epoki lodowej. Są to najstarsze ślady osadnictwa na Mazowszu, pochodzące sprzed 13 tysięcy lat.Plaża Ciszyca


Plaża Ciszyca jest jedną z najpiękniejszych plaż niedaleko Warszawy, która nie tylko urzeka swoją malowniczością, ale też znakomicie nadaje się na piknik czy rodzinny spacer. To mniej więcej 30 minut jazdy samochodem z centrum Warszawy.


Mazowiecki Park Krajobrazowy


Ten park krajobrazowy im. Czesława Łaszka utworzony został w latach 1986–1988 i obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy. Wspólnie z Kampinoskim Parkiem Narodowym i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym tworzy system Zielonego Pierścienia Warszawy.

Park obejmuje swoim zasięgiem lesiste pasmo ciągnące się równolegle do doliny Wisły, położone częściowo w Kotlinie Warszawskiej i częściowo na Wysoczyźnie Siedleckiej. Pasmo te jest pozostałością po znajdującej się tu jeszcze w XVIII wieku Puszczy Osieckiej. W granicach parku znajduje się fragment rzeki Świder i rzeki Mienia. Park składa się z dwóch osobnych płatów.

Na terenie Parku znajduje się kilka rezerwatów przyrody, w tym m.in. Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego, Świder, Mszar Pogorzelski, Celestynowski Grąd, Bocianowskie Bagno czy Czarci Dół, a także  nieskończona ilość kombinacji tras biegowych oraz rowerowych.

Następny artykuł Z dala od tłumów: Zagórz i...

Komentarze

Zobacz również