Cergowa - Zabytki

Brak opinii

Złota Studzienka św. Jana z Dukli

Cergowa

Zabytki w okolicy Cergowa:

Brak opinii

Dom dra Ignacego Bieleckiego

Brak opinii

Dwór Potockich

Brak opinii

Dzwonnica w dawnej wsi Polany Surowiczne

Polany Surowiczne 18 km od Cergowa

Brak opinii

Karpacka Troja

Brak opinii

Ruiny cerkwi we wsi Płonna

Brak opinii

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ

Brak opinii

Dom pod Atlasem w Sanoku

Brak opinii

Ramerówka (Arkady)

Brak opinii

Ratusz

Brak opinii

Willa Zaleskich w Sanoku

Brak opinii

Kapliczka

Filtry

Zamknij