Polany - Zabytki

Czy chodziło Ci o...?

Brak opinii

Dzwonnica w dawnej wsi Polany Surowiczne

Polany Surowiczne

Zabytki w okolicy Polany:

Brak opinii

Złota Studzienka św. Jana z Dukli

Brak opinii

Dom dra Ignacego Bieleckiego

Brak opinii

Dwór Potockich

Brak opinii

Karpacka Troja

Brak opinii

Ruiny cerkwi we wsi Płonna

Filtry

Zamknij