Kasy fiskalne online w hotelach. Co się zmieni od 1 stycznia 2021?

Kasy fiskalne online w hotelach. Co się zmieni od 1 stycznia 2021?

To już pewne. Od dnia 1 stycznia 2021 roku wszystkie hotele, pensjonaty, czy wille i restauracje obowiązkowo będą musiały korzystać z kas fiskalnych. Każda sprzedaż będzie musiała być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej online. Pierwotnie miało to obowiązywać od 1 lipca 2020 roku, ale Ministerstwo Finansów przesunęło ten termin. Kolejnego odroczenia już nie będzie. Co to dokładnie oznacza dla przedsiębiorców i na jakich dokładnie zasadach trzeba będzie korzystać z kas fiskalnych online? Odpowiedzi na te pytania w poniższym artykule.

Pomimo fatalnej sytuacji, w której obecnie znajduje się branża noclegowa i gastronomiczna, przedsiębiorcy prowadzący taką działalność, nie unikną nowych obowiązków podatkowych, które zaczną obowiązywać od początku 2021 roku. Ministerstwo Finansów nadal nie wydało nowego rozporządzenia, które pozwalałoby przedsiębiorcom gastronomicznym i właścicielom obiektów noclegowych skorzystać z przesunięcia terminu instalacji kasy online. Warto jednak podkreślić, że obowiązek instalacji tego typu kas będzie dotyczył wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne i obiekty świadczące usługi krótkotrwałego zakwaterowania, m.in. hotele, pensjonaty, czy ośrodki wypoczynkowe. Sprzedaż obwoźna, w przypadku branży gastronomicznej, nie wymaga stosowania kas online.


Sprawdź również: Tarcza 6.0 dla przedsiębiorców. Kto skorzysta?


Czym tak naprawdę są kasy fiskalne online?


Na samym początku dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest kasa fiskalna online. Narzędzie to nieco różni się od tradycyjnej kasy, którą możemy znaleźć np. w sklepie. Mianowicie, jest to urządzenie połączone z Centralnym Repozytorium Kas - zapewnienie tej łączności należy do obowiązków podatnika. Każdy wydruk paragonu powoduje, że wszelkie informacje o sprzedaży towaru lub usługi są natychmiast wysyłane do wspomnianego Centralnego Repozytorium Kas, które to gromadzi wszelkie informacje  z paragonów fiskalnych, raportów dobowych czy dokumentów niefiskalnych. Celem jest tu przede wszystkim stała kontrola działań podatnika i rozpowszechnienie płatności bezgotówkowych. 


Posługując się przykładem obiektu noclegowego - każda zapłata za nocleg w obiekcie będzie musiała być wprowadzona do kasy fiskalnej online. Koszty i wszelkie informacje o odbytym noclegu w kwaterach i pokojach, czy pensjonacie natychmiast trafią do Centralnego Repozytorium Kas.


W przypadku obiektów noclegowych istotną rolę odkrywa kategoryzacja. Sprawdź koniecznie: Kategoryzacja obiektów noclegowych. Co warto wiedzieć?

Jakie formalności należy spełnić, by zakupić kasę fiskalną online?


By móc zakupić urządzenie, jakim jest kasa fiskalna online, należy spełnić kilka ważnych formalności. Należy tu przede wszystkim pamiętać o tym, że:


  • urządzenie musi posiadać potwierdzenie prezesa Głównego Urzędu Miar

  • należy zawrzeć umowę z serwisantem, posiadającym stosowne uprawnienia

  • zapewnić stałe i bezpieczne połączenie z internetem

  • dokonać instalacji i fiskalizacji kasy w obecności serwisanta


Od kiedy należy używać kasy fiskalnej online?


Przepisy przedstawione przez Ministerstwo Finansów mówią jasno, że z kasy fiskalnej online będzie trzeba korzystać od dnia 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to w związku z tym, że do końca 2020 roku będzie trzeba zakupić to urządzenie. Termin ten był wielokrotnie zmieniany m.in. ze względu na pandemię koronawirusa. Jeśli przedsiębiorcy będą prowadzić działalność i rozliczenia w tradycyjny sposób, to mogą być narażeni na konsekwencje. Oczywiście będzie to kara finansowa, która będzie obejmować określony procent podatku naliczonego od momentu rozpoczęcia ewidencji.


Warto również w tym miejscu podkreślić, że kasa fiskalna online musi przechodzić odpowiedni przegląd, nie rzadziej niż co 2 lata. Odpowiedzialny będzie za to serwisant, z którym została podpisana umowa. Odpowiedzialność za sprawne działanie kasy ciąży na właścicielu obiektu lub restauracji.


Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi na zakup kas fiskalnych online?


Nie da się ukryć, że zakup nowej kasy fiskalnej online to spory wydatek. Istnieje jednak ulga podatkowa, dzięki której można pomniejszyć kwotę, którą właściciele obiektu zapłacą za zakup kasy. Zgodnie z przepisami, 90 proc. jej wartości netto, ale nie więcej niż 700 zł, można odliczyć od podatku należnego VAT.

 

Jak dostać  700 zł zwrotu?

To prosta operacja: w kolejnej deklaracji VAT odliczamy stosowną kwotę (700 PLN lub jej wielokrotność) od podatku należnego do US, pomniejszając swoje zobowiązanie podatkowe. Dla podatników nie będących płatnikami podatku VAT istnieje inna procedura, wg której występują do US o zwrot ulgi.

 

Odbierz dodatkowy rabat na zakup kasy online

 

Nocowanie.pl wspiera branżę turystyczną w tym trudnym okresie. portal przygotował rabat na urządzenie we współpracy z firmą Farex PRO. Specjalna oferta jest dostępna tylko dla naszych Klientów. Oferujemy rabat w wysokości 100 zł na zakup jednej z 4 kas fiskalnych online z linii Farex PRO.

By uzyskać 100 zł zniżki na zakup, wejdź na stronę www.proste.online i użyj kodu: nocowanie100taniej

 

 

W jaki sposób kasa jest „fiskalizowana”?


W myśl obowiązujących przepisów „kasę fiskalizuje podatnik przy pomocy serwisanta”, co jest sformułowaniem o tyle niefortunnym, że może wprowadzać w błąd – w praktyce to serwisant (dealer) z aktualnymi uprawnieniami serwisowymi danego producenta, odnawianymi dla każdego z serwisantów co rok, dokonuje zaprogramowania kasy, a następnie jej fiskalizacji (fiskalizacja to proces wykonywany online, podczas którego następuje inicjalizacja pamięci fiskalnej i chronionej, związana z zapisaniem numeru NIP podatnika, będąca operacją jednokrotną i nieodwracalną – nie można potem zmienić numeru NIP podatnika, jaki został zapisany w pamięci fiskalnej kasy, więc tylko wymiana pamięci fiskalnej i chronionej umożliwia ponowną fiskalizację kasy)

Wystarczy zamówić kasę online, a następnie z wybranym samodzielnie podczas procesu zakupu dealerem uzgodnić formę i sposób jej odebrania (zapewne także wysyłka zafiskalizowanej kasy kurierem wchodzi w grę, jeśli wszystkie rozliczenia są pomiędzy stronami dokonane) – terminy należy jednak uzgadniać indywidualnie z dealerem, gdyż operacja taka nie trwa 5 minut, a więc kasa zamówiona 30 grudnia może nie zostać już zafiskalizowana w tym roku.


Co grozi firmom, które nie zmienią kasy przed 1 stycznia 2021?


  • Utrata ulgi 700 zł na zakup każdej sztuki kasy online, która przysługuje podatnikom zobowiązanym do zakupu takiej kasy (w wyniku wymiany dotychczas używanej lub zakupu pierwszej swojej kasy fiskalnej) – warunkiem jest rozpoczęcie na niej ewidencji sprzedaży w obowiązującym terminie, czyli fiskalizacja musi nastąpić do końca dnia 31 grudnia 2020r.

  • Mandat nałożony w postępowaniu karno-skarbowym, którego wysokość uzależniona będzie od wielkości przychodów podatnika

Jeśli firma zawiesiła działalność teoretycznie nie ma takiego obowiązku – jednak niektóre Urzędy Skarbowe interpretują przepis o obowiązku ewidencji w ustawowym terminie dość literalnie i uważają, że co prawda mandatu podatnik dostać nie może, jednak o ulgę 700 PLN starać się również nie będzie mógł, gdyż ustawowy termin 1 stycznia 2021 r. minie. Dla bezpieczeństwa więc zalecamy wszystkim, aby zakupili i zafiskalizowali kasy fiskalne online do końca br., aby nie narażać się na spór z fiskusem.

Następny artykuł Bezpieczna gościnność...

Komentarze (22)

Anna

25 dni temu
Jak odroczyć zakup kasy online

O odroczenie zakupu kasy należy wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego. We wniosku, który należy złożyć do końca roku, konieczne jest wskazanie terminu, w którym nastąpi zakup kasy.

Na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Decyzja urzędu skarbowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i opiera się na analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 139 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej urząd skarbowy załatwia taką sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia postępowania.

Anna

25 dni temu

Termin na zakup kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej mija 1 stycznia 2021 r.
Do końca 2020 r. przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogą wnioskować o przedłużenie terminu na ich zakup.
Indywidualne decyzje w takiej sytuacji będą podejmować urzędy skarbowe.

Zgodnie z ustawą VAT przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mają obowiązek zakupienia kas online. Z powodu pandemii koronawirusa, która odcisnęła skutki na całej gospodarce, ale szczególnie dotknęła m.in. branżę gastronomiczną, pierwotnie planowany termin ich zakupu (30 czerwca 2020 r.) został wydłużony do 1 stycznia 2021 r.

Branża gastronomiczna przygotowała się do zmiany przepisów. Pond 85% punktów jest już w kasy zaopatrzone. Mając jednak na względzie przedłużające się obostrzenia, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński zapowiedział, że choć termin wciąż obowiązuje, to ci przedsiębiorcy, których sytuacja jest szczególnie trudna, mogą wnioskować o indywidualne rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Anna

25 dni temu
Natomiast jeżeli działalność została rozpoczęta w trakcie roku podatkowego, podatnik może korzystać ze zwolnienia, gdy kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.


Po osiągnięciu limitu podatnik jest zobligowany do instalacji kasy w ciągu dwóch miesięcy, licząc od miesiąca, w którym przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Tego typu zwolnienie może więc być stosowane wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy osiągają niewielkie dochody z tytułu świadczenia usług noclegowych na rzecz osób prywatnych.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-uslugi-noclegowe-a-obowiazek-posiadania-kasy-fiskalnej

Anna

25 dni temu
Anna. Minister finansów na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnił z obowiązku stosowania kas rejestrujących wybrane grupy podatników oraz niektóre czynności. W tym celu ustalono limit zwolnienia z kasy fiskalnej. Zwolnienia dotyczą głównie tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich. Ponadto zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia.Zwolnienia z kasy fiskalnej obowiązujące w 2021 roku obejmują podatników: u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł;
Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-limit-zwolnienia-z-kasy-fiskalnej


sebsol70

26 dni temu
Niestety kasy fiskalne online musimy zakupić do końca 2020 r , koszt plus minus 1750 zł , zwrot po miesiącu ok. 700 zl ;(

Kaszubykwatery

29 dni temu
A może wystarczy wystawić każdemu klientowi fakturę dla osoby fizycznej, przecież kasa fiskalna dotyczy sprzedaży detalicznej.

Antek

29 dni temu
Pytanie:
czy ja nie mając kasy fiskalnej do tej pory (mam kod pkd 55 20z) - bez wyżywienia, muszę od 1 stycznia 2021 roku zakupić kasę fiskalną czy nie???? nie chodzi mi o wymianę, tylko sam obowiązek posiadania takiej kasy.
nigdzie jasno nie jest to napisane.
Proszę o sprawdzone informację lub odnośnik do konkretnego przepisu prawnego.
Pozdrawiam

Mws

29 dni temu
Tak. Trzeba mieć kasę

Antek

29 dni temu
Panie Mws, proszę podać przepis prawny, samo Pana tak, mi nie wystarczy

Jolanta

29 dni temu
Gdzie można znaleźć informację, czy kod 55 20 musi mieć kasę fiskalną?, jeśli nie został przekroczony dochód 20tyś? w skarbówce w Zakopanem mówią, że nie trzeba mieć kasy fiskalnej dla tego kodu pkd.

Mwsz

29 dni temu
Lepiej zadzwonic na infolinię

Willamarant

30 dni temu
To w ramach pomocy Państwa dla branży Gastronomicznej i Turystycznej.
Ograniczają możliwośći zarobkowania poprzez kolejne zakazy, ale jak nie kupisz nowej kasy to kara.
Może w ramach tarczy 6 lub więcej niech Państwo wysponsoruje kasy?!!!

Sebatian Soloch

31 dni temu
Działalność na tzw. kartę podatkową , 3 apartamenty 4 osobowe czy również muszę kupić kasę fiskalną online ?

Goscc

miesiąc temu
Nikt nie pomyślał,że często sezonowo pokoje wynajmują osoby starsze,jak można obciążac ich instalowanim kas ,oni często nie potrafią obsługiwać nowszych tel.komorkowych.

Marcin

miesiąc temu
Kasy fiskalne w hotelach są od dawna ale dla domków czy pensjonatów to może być szok.

Kamil Markowski

miesiąc temu
Nie wszystkie obiekty z branży noclegowej muszą mieć kasy fiskalne. Agroturystyka ( z definicji ustawy) niebędąca działalnością gospodarczą mająca obroty do 20 tys zł korzysta ze zwolnienia i nie musi posiadać kasy przynajmniej do konca 2021 roku.

Góral

miesiąc temu
Racja, tylko agroturystyka to szczególny podatkowo przypadek.

Włóczykij

miesiąc temu
będą pieniądze na 500+ i rekompensaty dla branży turystycznej -ciekawe na co w pierwszej kolejności .....

Hanka

miesiąc temu
No i co.. lock down, jesteśmy zamknięci a kasy i tak mamy kupić... Za co się pytam? Jak zarobię to kupie. Teraz koszta stale takie że nie wiadomo jak to wszystko ogarnąć. Trzeba chyba zakończyć DG i wyjeżdżać za chlebem
miesiąc temu
Też muszę u siebie wymieć kasę na online, jak dla mnie bez sensu bo moja zwykła elzab działa bez zarzutu. No ale jak trzeba to trzeba... Dobrze chociaż, że część kosztów można sobie odliczyć

Asbpalka

miesiąc temu
Może dobrze by było aby ten obowiązek był dopiero wtedy kiedy się branża z powrotem otworzy. Niektóre knajpy z terenów wiejskich są zamknięte od Października, Listopada i nie mogą sobie pozwolić na pracę w ramach cateringu bo koszty dowozu i logistyka tematu są nie do ogarnięcia. Prawdopodobnie do maja nic nie zarobią i po co ta kasa w tym czasie? Chyba że chodzi o napędzenie dochodu dla takich firm jak Elzab odgórnie koniecznie na koniec roku!

Adam

miesiąc temu
Kasę fiskalną można "założyć" później. Liczy się fakt wystawienia pierwsze sprzedaży. Jak nie masz sprzedaży od stycznia np do marca. To kasę możesz mieć od kwietnia. Natomiast nie dostaniesz wtedy za nią dofinansowania.

Zobacz również