Szaniecki Park Krajobrazowy - co warto zobaczyć?

Szaniecki Park Krajobrazowy - co warto zobaczyć?

Szaniecki Park Krajobrazowy to idealne miejsce na aktywny wypoczynek na łonie natury. Liczne atrakcje przyrodnicze i zabytki kultury materialnej, które są świadectwem bogatego dziedzictwa dziejowego tych terenów tylko czekają na odkrycie. Podobnie jak wszystkie te ustronne miejsca, klimatyczne wsie i malownicze krajobrazy....

Szaniecki Park Krajobrazowy położony jest na południu województwa świętokrzyskiego, w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego oraz południowo – zachodni fragment Niecki Połanieckiej (Płaskowyż Szaniecki).

Park ten chroni enklawy wartościowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w rozległej, harmonijnej przestrzeni łąk i pól.

Najcenniejsze elementy przyrodnicze w parku i jego otulinie zostały objęte ochroną w formie 5 pomników przyrody (1 pomnik przyrody żywej, 4 pomniki przyrody nieożywionej), 5 użytków ekologicznych i 3 stanowisk dokumentacyjnych.

Na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc. Jest rezerwat przyrody Owczary, przyrodniczo – krajobrazowa ścieżka dydaktyczna „Szaniec – Kurzejów – Wymysłów – Zwierzyniec”, a także liczne zabytki kultury materialnej, które są świadectwem bogatego dziedzictwa dziejowego tych terenów.Szaniecki Park Krajobrazowy - co warto zobaczyć?


Szaniecki Park Krajobrazowy to liczne atrakcje przyrodnicze, ale także zabytki kultury materialnej z interesującymi elementami wiejskiego budownictwa regionalnego. Za najwartościowsze uchodzą - późnogotycki kościół w Szańcu z XV wieku i klasycystyczny pałac w Śladkowie Dużym z XVIII wieku. Na uwagę zasługują również: kościół i klasztor ponorbertański, kościół św. Leonarda oraz zespół uzdrowiska w Busku – Zdroju, kościół w Szczaworyżu, a także dwór w Widuchowej.

Świadectwem bogatego dziedzictwa dziejowego są najstarsze ślady, grodzisk i kopców znane z okolic: Szczaworyża, Szańca, Gartatowic, Skotnik Małych czy Żernik Górnych.

Podobnie jak na terenie całego Ponidzia, przy drogach, w osadach oraz wśród pól zobaczyć można urokliwe przydrożne figurki i kapliczki wykonane z wapienia, a także pozostałości nielicznych młynów wodnych z urządzeniami piętrzącymi wodę.

Niepowtarzalny charakter posiadają wsie Szanieckiego Parku Krajobrazowego, w których zachowany został regionalny, odrębny styl budownictwa i kompozycji przestrzennej. Do najbardziej wyrazistych, posiadających unikalny styl architektoniczny należą wsie: Młyny, Szaniec i Galów.

Jedną z najciekawszych atrakcji przyrodniczych jest natomiast rezerwat przyrody Owczary. Jest to rezerwat słonoroślowy, położony we wsi Owczary. Przedmiotem ochrony jest źródło solankowe z występującą w pobliżu unikatową florą i fauną halofilną.

Teren rezerwatu zajmuje śródpolne zagłębienie o płaskim nierównym dnie, ograniczone zboczami. W jego północno-zachodnim rogu, pod stromą skarpą znajduje się wyraźne słone źródło. Rezerwat stanowi jedyne w Polsce centralnej stanowisko flory i fauny halofilnej. Porastają go charakterystyczne rośliny słonolubne, halofity, wśród nich rupia morska, zamętnica błotna, muchotrzew solniskowy, łoboda oszczepowata, nostrzyk ząbkowany, mannica odstająca.

Faunę reprezentuje chrząszcz Pogonus persicus, mający tu jedyne stanowisko swojego gatunku w Polsce.

Ciekawą propozycją dla miłośników aktywnego wypoczynku może być przyrodniczo – krajobrazowa ścieżka dydaktyczna „Szaniec – Kurzejów – Wymysłów – Zwierzyniec”. W sumie do pokonania jest 7,5 km, a więc wyprawa całodniowa. Bez wątpienia jednak warto zaplanować taką wycieczkę. Przystanki znajdują się w naprawdę atrakcyjnych miejscach, są wśród nich m.in.: kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dwór w Szańcu, południowy fragment progu Płaskowyż Szanieckiego, zagroda wiejska - zabudowa regionalna czy projektowany rezerwat torfowiskowy „Mikułowice”.

Poszukaj noclegu w okolicy

Następny artykuł Harmonogram szczepień na...

Komentarze

Zobacz również