Z dala od tłumów: Nadwarciański Park Krajobrazowy

Z dala od tłumów: Nadwarciański Park Krajobrazowy

Jeśli marzycie o aktywnym wypoczynku na łonie natury, koniecznie odwiedźcie Nadwarciański Park Krajobrazowy położony nieopodal Poznania. Znajdziecie tam liczne ścieżki spacerowe i dydaktyczne, trasy rowerowe czy kajakowe lub specjalnie przygotowane szlaki. To idealne miejsce na ucieczkę od zgiełku miasta i tłumów.

Nadwarciański Park Krajobrazowy położony jest w województwie wielkopolskim. Utworzony został w 1995 roku na powierzchni 13 428 ha, w obrębie pięciu gmin: Pyzdry, Zagórów, Lądek, Rzgów i Golina. Jest to jeden z dwóch parków krajobrazowych, obok Powidzkiego Parku Krajobrazowego, w powiecie słupeckim.

Chroni on krajobraz polodowcowy z szeroką pradoliną, której dnem płynie Warta. Rzeka, zmieniając często swój bieg, pozostawiła w dnie pradoliny liczne starorzecza.

Obszar Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego uznano za jedną z siedmiu najwartościowszych ostoi ptaków wodnych i błotnych w Polsce oraz zakwalifikowano go do najcenniejszych ornitologicznych obszarów Europy, a w 1995 roku międzynarodowa organizacja BirdLife International nadała mu rangę ogólnoświatową – „Globally Important Bird Area”.

Wielką atrakcją parku jest szczególnie bogata awifauna - naliczono tam ponad 230 gatunków ptaków, w tym ponad 150 lęgowych. Oprócz czapli siwej są tu także rzadsze gatunki czaplowatych – bąk, bączek, a także ślepowron. Natomiast w okolicach Policka mieści się kolonia 40 par perkoza zausznika. Spotkać tu można również łabędzie i gęsi gęgawy, cyraneczki, czy bardzo rzadkiego przedstawiciela kaczek łąkowych – rożeniec. Przypuszcza się, że park ten jest ostatnim z miejsc, gdzie jeszcze można zobaczyć zagrożonego w Europie całkowitym wyginięciem derkacza. W licznych rozlewiskach Warty swoje żeremia budują też bobry.

Bardzo bogata jest również roślinność parku. Znajdziemy tam około 1070 gatunków roślin naczyniowych – wśród nich 57 gatunków prawnie chronionych, w tym 40 gatunków podlegających ochronie całkowitej. Spotkać tu można grzybienie białe (tzw. lilie wodne), widłaki, sasanki, storczyki, goździki i wiele innych.

Agroturystyka Anna Domin

Agroturystyka Anna Domin

Jarocin, ul. ul. Cmentarna

Agroturystyka
Ośrodek BRYLLANDIA

Ośrodek BRYLLANDIA

Witaszyce, ul. Piaskowa

Hotele 10.0


Co ważne, Nadwarciański Park Krajobrazowy stwarza dogodne warunki do uprawiania ekoturystyki. Walory przyrodnicze podmokłej doliny Warty można poznać, wykorzystując czerwony szlak pieszy, Nadwarciańską Drogę Świętego Jakuba oraz ścieżki dydaktyczne. Należy jednak pamiętać, że wędrówka przez znaczną część roku może wymagać założenia kaloszy, a niekiedy będzie zupełnie niemożliwa. Rowerzyści mogą dotrzeć na teren parku z Konina, Śremu czy odległego Poznania, wykorzystując Nadwarciański Szlak Rowerowy.

Przepływająca przez park Warta stanowi element wodnego szlaku zwanego Wielką Pętlą Wielkopolski z przystaniami w Lądzie i Pyzdrach oraz wypożyczalniami kajaków (na przystaniach oraz w Dłusku). Lokalną atrakcją są nadal funkcjonujące przeprawy promowe. Wiele dróg (między innymi wzdłuż północnej krawędzi pradoliny oraz odcinek Zagórów – Ląd) posiada duże walory widokowe. Pradolinę w pełnej krasie można też podziwiać z naturalnego punktu widokowego w Ratajach, z mostów w Pyzdrach i Lądzie, a także z tarasu widokowego w dawnym dworze w Lądzie. Funkcjonujący w tym budynku Ośrodek Edukacji Przyrodniczej stanowi ważny w skali regionu obiekt prowadzący szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ścieżki dydaktyczne, z których możemy korzystać w parku:


  • Krzynica (długość 6 km, 4 przystanki). Trasa: Ląd (parking przy moście) – Socznia – Krzynica – powrót. Ścieżka prezentuje krajobraz doliny Warty z charakterystycznymi elementami: łąkami, wydmami i starorzeczami oraz bogactwem fauny i flory.
  • Ląd – Lądek (długość 9 km, 8 przystanków). Trasa: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie – Rydlowa Góra – Lądkowski Borek – Lądek. Ścieżka prezentuje mozaikowy krajobraz doliny Warty oraz dziedzictwo kulturowe związane z  dwoma ośrodkami osadniczymi – Lądem i Lądkiem.
  • Pyzdry – Białobrzeg (długość 8 km, 6 przystanków). Trasa: Pyzdry (parking przy moście) – Białobrzeg (Schronisko PTTK „Chatka Ornitologa”). Ścieżka prezentuje zróżnicowane ekosystemy doliny Warty w okolicy Pyzdr.


Poszukaj noclegu w okolicy

Następny artykuł Lubuskie dla turystów....

Komentarze

Zobacz również