Regulamin obiektu

REGULAMIN Budynku

Willa Mak

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Budynek Mak prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych

2. Klienci Pudynku korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Klienci budynku zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika bądź Właściciela. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego budynku. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

6. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.

7. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

8. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.

9. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy

10. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta

11. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

13.W obiekcie zabronione jest:

- zakłócanie spokoju,

- przyjmowanie gości z zewnątrz bez zgody kierownictwa pensjonatu,

- palenie tytoniu na terenie obiektu.

15. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte w trakcie pobytu zostaną oni obciążeni kosztami naprawy. Naruszając przepis o zakazie palenia tytoniu, należy się liczyć z kosztami nie mniejszymi niż 500 PLN w skład których wchodzi neutralizacja zapachu wszystkich urządzeń, oraz malowanie ścian.

16. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.

17. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu

18. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej. Informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

20 . Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

- które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

21. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

23. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

25. Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, oraz w pokojach gościnnych

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 Styczeń 2017r.

Przy pobytach dłuższych jak tydzień możliwość negocjacji ceny

Dzieci do lat trzech pobyt 10zł

26. Wpłacając zadatek akceptujesz regulamin

Zapytaj o nocleg

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej