Tarcza Finansowa PFR 2.0. Będzie wsparcie dla obiektów noclegowych

Tarcza Finansowa PFR 2.0. Będzie wsparcie dla obiektów noclegowych

W czwartek 26 listopada 2020 r. ogłoszono kolejne formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Rząd uruchamia Tarczę Finansową Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, w ramach której do firm trafi 35 mld zł. Skorzysta z nich prawie branż dotkniętych kryzysem, w tym również do sektor turystyki.

Aktualizacja 15.01.2021
Tarcza Finansowa PFR 2.0 właśnie ruszyła. Od północy 15 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o subwencje. Niżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tarczy.

Tarcza Finansowa PFR 2.0


W tej chwili branża turystyczna przeżywa bardzo trudne momenty. Przedłużony został zakaz wynajmowania miejsc noclegowych, a ferie zimowe będą skumulowane w jednym terminie (4-17 stycznia 2021 r.). To wszystko wpływa na obniżenie nastrojów i poczucie niepewności. Nie pomógł też fakt, iż obiekty noclegowe nie zostały uwzględnione w branżowej tarczy antykryzysowej 6.0, którą 20 listopada uchwalił sejm (teraz trafiła ona do rozpatrzenia przez senat).

Mamy jednak również dobre informacje – w Tarczy Finansowej PFR 2.0 zostały uwzględnione obiekty noclegowe, sklasyfikowane jako PKD 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) oraz PKD 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania). Podczas prac nad tarczą finansową interweniowało Nocowanie.pl. Prezes portalu Kamil Ruciński bardzo się starał, by tym razem nie pominięto właścicieli obiektów noclegowych. Jak widać, podejmowane przez niego działania odniosły pożądany skutek.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – kto może się starać o wsparcie?


Jak czytamy w oficjalnej informacji, dostępnej na stronie rządu, łączna wysokość wsparcia wynosi 35 mld złotych. Będzie ono przyznawane mikro, małym, średnim i dużym firmom z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Tarcza finansowa dla mikrofirm wyniesie do 3 mld zł. Warunki przyznania funduszy to między innymi:
 • zatrudnianie od 1 do 9 pracowników,
 • obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro,
 • odnotowanie w 2020 r. przynajmniej 30% spadku dochodów w związku z COVID-19,
 • wysokość subwencji jest zależna od liczby pracowników i spadku obrotów,
 • przyznane środki są bezzwrotne, o ile w ciągu 12 miesięcy zostanie utrzymana działalność i poziom zatrudnienia.

Małe i średnie firmy mogą liczyć na 7 mld zł wsparcia z tarczy finansowej. Warunki, jakie muszą spełniać, to między innymi:
 • zatrudnianie do 249 pracowników,
 • obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro,
 • dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.,
 • wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto,
 • środki są bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto,
 • dodatkowo mogą się starać o umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej 1.0.

Tarcza finansowa w przypadku dużych firm to 25 mld zł, polega między innymi na:
 • wsparciu firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro.
 • Aktualizacji warunków i wydłużeniu istniejącego programu oraz wprowadzenieu nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.

Terminy składania wniosków do Tarczy Finansowej 2.0 to styczeń-luty 2021 r. w przypadku mikro, małych i średnich firm, oraz styczeń-marzec 2021 r. w przypadku dużych firm. Wnioski będą przyjmowane wtedy, kiedy zgodę wyrazi na to Komisja Europejska.

Tarcza Finansowa 2.0. Jakie warunki trzeba spełnić?


Podczas przyznawania środków z tarczy finansowej pod uwagę będą brane różne czynniki. Wysokość wsparcia ma zależeć między inny od wielkości firmy oraz spadku jej przychodów.

Tarcza Finansowa 2.0 dla mikrofirm:
 • w tym przypadku kwota subwencji to iloczyn liczby zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Jej wysokość zależy od poziomu spadku przychodów od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
 • maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.

Tarcza Finansowa 2.0 dla małych i średnich firm:
 • warunkiem jej przyznania jest odnotowanie spadku obrotu o minimum 30% w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 r. w do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.

Środki w ramach Tarczy Finansowej 2.0 można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, jak na przykład wynagrodzenia dla pracowników.

Jakie branże zostały ujęte w Tarczy Finansowej PFR 2.0 (na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności)?
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Źródło: gov.plKomentarze (3)

Karolina

8 dni temu
No właśnie - ponawiam pytanie o przeedsiębiorców czyli właścicieli jednoosobowej działalności gospodarczej nie zatrudniającej pracowników. Czy właściciel liczy się jako jeden pracownik? Będę wdzięczna za reakcję i wyjaśnienie wątpliwości.

Karolina

Mati

2 dni temu
Nie ! jednoosobowe firmy zostają bez pomocy ! musisz kogoś zatrudniać na pełen etat .

123

27 dni temu
a jak nie mam pracowników

Zobacz również