Z dala od tłumów: Wzgórza Bukowe

 Z dala od tłumów: Wzgórza Bukowe

Wzgórza Bukowe położone są północy Polski. To idealne miejsce na wypoczynek zarówno dla mieszkańców okolicznych miejscowości, jak i turystów odwiedzających Szczecin. Z dala od zgiełku miasta i tłumów ludzi, stanowią wspaniałą atrakcję przyrodniczą. Znajdziemy tam liczne szlaki – piesze i rowerowe, punkty widokowe, rezerwaty i pomniki przyrody oraz wiele nieodkrytych jeszcze miejsc.

Wzgórza Bukowe to mezoregion fizycznogeograficzny Pobrzeża Szczecińskiego, położony na południowy wschód od Szczecina, na prawym, wschodnim brzegu rzeki Odry. Jest to jedno z najwyższych pasm wzniesień morenowych w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Widoczne z odległości wielu kilometrów, tworzą zdecydowaną dominantę w krajobrazie obszarów graniczących od południa i wschodu ze Szczecinem. Stanowią wysoki wał morenowy z najwyższym punktem, górą Bukowiec o wysokości 149 m n.p.m., różnicami terenu dochodzącymi do 100 m i z licznymi jarami, parowami i dolinami potoków. Ciągnie się od Regalicy aż po obniżenie jeziora Miedwie. Wzgórza oddzielone są od Wału Stobniańskiego i Wzgórz Warszewskich na zachodzie szeroką na kilka kilometrów Doliną Dolnej Odry. Porośnięte głównie drzewostanem bukowym, dębowym, sosnowym i mieszanym, zwanym Puszczą Bukową, chronioną jako Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”. Fragmenty najcenniejsze pod względem przyrodniczym chronione są także w siedmiu rezerwatach.

W Puszczy wytyczono wiele turystycznych szlaków pieszych, rowerowych i konnych. Nic więc dziwnego, że jest to popularne miejsce wypoczynku szczecinian, z doskonałymi panoramami miasta i punktami widokowymi na dolinę Odry.

JTB Apartamenty Szczecin

JTB Apartamenty Szczecin

Szczecin, ul. księdza Biskupa Władysława Bandurskiego

Apartamenty 10.0
Hotel Rycerski

Hotel Rycerski

Szczecin, ul. Potulicka

Hotele
BON  TON

BON TON

Szczecin, ul. Reduty Ordona

Kwatery i pokoje


Wzgórza Bukowe – co warto zobaczyć?


Skoro Wzgórza Bukowe, to oczywiście także Puszcza Bukowa. Zdecydowanie warto odwiedzić ten  kompleks leśny położony przy południowo-wschodnich dzielnicach Szczecina na Wzgórzach Bukowych. Puszcza wyróżnia się dominacją dobrze zachowanych żyznych lasów liściastych, zwłaszcza buczyn, które występują tu w wielu postaciach siedliskowych. Występują tu poza tym lasy łęgowe, olsy, dąbrowy, bory sosnowe i grądy. Czynnikiem sprzyjającym zróżnicowaniu lasów i zachowaniu ich walorów naturalnych jest bogata rzeźba Wzgórz Bukowych i dominacja żyznych siedlisk świeżych i wilgotnych.

Na miejscu czekają na nas liczne punkty widokowe, pomniki i rezerwaty przyrody, a także wiele innych atrakcyjnych miejsc. Dodatkowym atutem jest sieć szlaków pieszych, bardzo dobrze rozwinięta i oznakowana, a także połączona z otaczającymi obszarami. Punkty początkowe i końcowe dobrze skomunikowane (PKP, PKS, ZDiTM).

Kolejne atrakcyjne miejsce to Jezioro Szmaragdowe, które zawdzięcza swą nazwę charakterystycznemu zabarwieniu wody – na skutek zawartości węglanu wapnia, pochodzącego z rozpuszczania kalcytu. To wymarzone miejsce na spacer czy sesję zdjęciową.

Wart odwiedzenia jest także ogród dendrologiczny w Glinnej. Arboretum znajduje się w gminie Stare Czarnowo. A obecnie znajduje się w nim ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów, przede wszystkim egzotycznych. Powierzchnia wynosi 6 hektarów. Najstarszym drzewem na obszarze ogrodu jest orzesznik pięciolistkowy, który ma około 180 lat.

Na tym jednak atrakcje się nie kończą. Bez wątpienia ciekawym i wartym odwiedzenia miejscem jest Opactwo Cystersów w Kołbaczu. Znajduje się tam zespół klasztorny pocysterski, z XIII-XVI w. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyku ceglanego na Pomorzu Zachodnim.

Będąc w okolicy, warto wybrać się także nad strumień Chajnówka, gdzie ulokowany jest Szwedzki Młyn. Co to takiego? Pozostałości średniowiecznego młyna zbożowego. Uroczysko Szwedzki Młyn położone jest na obszarze Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” w rezerwacie przyrody "Bukowe Zdroje".

Poszukaj noclegu w okolicy

Następny artykuł Gdzie zaszczepić się na...

Komentarze

Zobacz również