Park Narodowy Gór Stołowych - poznaj region zrodzony z morza

Park Narodowy Gór Stołowych - poznaj region zrodzony z morza

Planując wypoczynek w górach, najczęściej kierujemy się rozmaitymi kryteriami. Najczęściej decydującą rolę odgrywa atrakcyjność regionu. A skoro o tym mowa, to warto odwiedzić Góry Stołowe i znajdujący się tu Park Narodowy Gór Stołowych, który poleca się na każdą porę roku. W czym tkwi wyjątkowość tego miejsca?

Nie ulega żadnej wątpliwości, że cały Dolny Śląsk kryje w sobie wiele wspaniałych miejsc, dlatego też tak chętnie decydujemy się na urlop w tym właśnie regionie. Znajdziemy tu przede wszystkim klimatyczne i zabytkowe miasta oraz góry. W tym drugim przypadku, jest z czego wybierać. Są Karkonosze, jest Kotlina Kłodzka, czy Góry Izerskie. Dziś zabierzemy Was w podróż do Parku Narodowego Gór Stołowych. Jego piękno odkrywają przede wszystkim ci turyści, którzy wybrali noclegi w Kudowie-Zdroju, czy w pobliskich miejscowościach. To jeden z 23 parków narodowych, który warto odwiedzić, niezależnie od pory roku.

 

Zobacz koniecznie: Wakacyjny tydzień na Dolnym Śląsku. Co warto zobaczyć?

 

Park Narodowy Gór Stołowych - najważniejsze informacje

 

Te osoby, które wybrały na miejsce swojego wypoczynku domki Góry Stołowe, nie powinny mieć powodów do narzekań. To właśnie w tym regionie znajduje się Park Narodowy Gór Stołowych, którego historia sięga 1993 roku. Dokładna data powstania to 16 września 1993. Każdy, kto lubi wyprawy w Sudety, powinien dobrze kojarzyć to miejsce. Jego dokładna lokalizacja to Sudety Środkowe, na północnym zachodzie Ziemi Kłodzkiej, tuż przy granicy polsko-czeskiej. Znajduje się w województwie dolnośląskim, co już zostało wcześniej wspomniane.

 

Park zajmuje powierzchnię 6340 ha i obejmuje wierzchowinowe i centralne partie Gór Stołowych oraz północno- zachodnią część Wzgórz Lewińskich. Warto też wspomnieć, że na północnym zachodzie Park sąsiaduje z czeskim parkiem krajobrazowym CHKO Broumovsko.

 

 

fot. Karol Wiak

 

Od południa i północnego- wschodu, obszar Parku został wyznaczony przez linię ściany lasu, która biegnie u podnóży Gór Stołowych i na północno-zachodnim fragmencie Wzgórz Lewińskich. Ma on kształt trójkąta, który wyznacza granica państwa i prowadzące od niej międzynarodowe szlaki komunikacyjne: droga E 67 i droga nr 388, zbiegające się w Polanicy Zdroju.

 

W przypadku Parku Narodowego Gór Stołowych, należy wspomnieć o charakterystycznej trasie, która przecina tutejsze tereny. A jest nią Szosa Stu Zakrętów. To typowa górska serpentyna, której przejechania wcale nie jest takie proste. Problem mają tu nawet ci doświadczeni kierowcy. Droga ta stanowi główną arterię komunikacyjną Parku i rozciąga się pomiędzy Kudową-Zdrój i Gminą Radków. Park Narodowy Gór Stołowych zajmuje obszar ok. 63 km2 wierzchowinowej ich partii z najwyższymi wzniesieniami. A są to: Szczeliniec Wielki (919 m npm) i Skalniak (915 m npm).

W otulinie Parku znajdują się popularne uzdrowiska : Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój. Warto je odwiedzić, jeśli zarezerwowaliśmy noclegi w Kotlinie Kłodzkiej.

 

Górami Stołowymi nazywana jest znajdująca się na terytorium Polski południowo‐zachodnia część rozległej, piaskowcowej płyty wypełniającej Nieckę Śródsudecką, pomiędzy Karkonoszami, a Górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Czeski jej fragment nosi nazwę Broumovská vrchovina i również objęty jest ochroną. Najdalej wysunięta na północny zachód część po polskiej stronie nosi nazwę Zaworów.

 

Statystyki pokazują, że ten wspaniały park narodowy w Polsce, odwiedza nawet ponad 400 tysięcy turystów z Polski i zagranicy. Największym zainteresowaniem cieszy się w sezonie letnim, kiedy to chętnie zdobywamy tutejsze szczyty i podziwiamy piękną, wspaniałą przyrodę.

 

Siedzibą dyrekcji PNGS jest miejscowość Kudowa-Zdrój - ul. Słoneczna 31.

 

Poznaj: 7 najpiękniejszych parków narodowych w Polsce

 

Jaki był cel powstania Parku Narodowego Gór Stołowych?

 

Głównym celem wszystkich parków narodowych w Polsce, jak wszyscy dobrze wiemy, jest ochrona znajdującej się tu przyrody ożywionej i nieożywionej, jak i zwierząt zamieszkujących tutejsze tereny. I tak też jest w przypadku tego parku narodowego.

 

Najważniejsze cele, jakie przyświecają funkcjonowaniu tego parku narodowego to przede wszystkim:


 • ochrona krajobrazu górskiego

 • ochrona ekosystemów parku narodowego

 • szeroko rozumiana edukacja przyrodnicza

 • udostępnianie obszaru parku narodowego w sposób zgodny z ideą ochrony przyrody

 • ochrona dziedzictwa kulturowego Gór Stołowych.


Ile kosztują bilety wstępu do Parku Narodowego Gór Stołowych?

 

W przypadku polskich parków narodowych, turyści muszą liczyć się z tym, że w tych najpopularniejszych miejscach obowiązuje opłata za wstęp dla turystów. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli weźmiemy pod uwagę Park Narodowy Gór Stołowych.

 

Płatne trasy turystyczne to te najpopularniejsze miejsca, czyli trasa na Szczeliniec Wielki. Za wstęp musimy tu zapłacić 12 zł, w przypadku biletu normalnego i 6 zł za bilet ulgowy. Bilety musimy zakupić również w przypadku, gdy celem naszej wyprawy są Błędne Skały. Tu cena jest taka sama, jak we wcześniejszym przypadku.

 

 

fot. Karol Wiak

 

Warte podkreślenia jest wprowadzenie godzinowych limitów wejść. Z takim scenariuszem, mamy do czynienia, zarówno w jednym i drugim miejscu. Jest to spowodowane wysoką frekwencją w sezonie letnim. Dzięki temu zwiedzanie jest przyjemniejsze, a na szlakach w danej godzinie przebywa określona liczba osób. Dlatego, najlepiej jest zakupić bilet wstępu dzień lub kilka dni wcześniej. Wybieramy interesujący nas dzień, godzinę i możemy ruszać na szlak. Unikniemy w ten sposób stania w kolejce do kasy i będziemy pewni, że faktycznie uda nam się zobaczyć daną atrakcję w danym dniu.

 

Logo Parku Narodowego Gór Stołowych

 

Park Narodowy Gór Stołowych, podobnie jak pozostałe 22 parki w Polsce, może się pochwalić pięknym logiem, które stanowi pewnego rodzaju symbol tego miejsca. A jest nim piaskowcowa forma skalna i zarys Szczelińca Wielkiego. Jest to stosunkowo nowy symbol, bo używany dopiero od 2016 roku. Logo w wariancie podstawowym występuje na białym tle. Ma ono dwie wersje: okrągłą i poziomą. Można je dostrzec zarówno na biletach, stronie internetowej, czy oznaczeniach i tablicach, które znajdują się na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych.

 

Historia powstania Parku Narodowego Gór Stołowych

 

Jaka tak naprawdę była geneza powstania tego miejsca? Historia ma ścisły związek z Stołowogórskim Parkiem Krajobrazowym. Osoby zajmujące się ochroną przyrody, zdawały sobie sprawę, że taki status nie zapewni całkowitej ochrony tutejszego krajobrazu i przyrody.

 

Urbanizacja okolicy i napływ turystyki masowej spowodowały, że coraz częściej pojawiały się głosy, by tutejsze tereny objąć ochroną parku narodowego. We wrześniu 1983 r. Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu, Wojewódzki Komitet Ochrony Przyrody i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego LOP zorganizowały w Radkowie sesję naukową na temat utworzenia parku narodowego w Górach Stołowych. Po wysłuchaniu referatów oraz wycieczce terenowej podjęta została uchwała o potrzebie powołania Stołowogórskiego Parku Narodowego.

 

 

fot. Karol Wiak

 

Kolejna sesja odbyła się rok później i podjęto na niej decyzję, że obszar parku powinien objąć ok. 6 tys. ha najcenniejszych przyrodniczo terenów, w tym wszystkie rezerwaty przyrody tego rejonu, zarówno istniejące (wówczas były to: Szczeliniec Wielki, Błędne Skały i Wielkie Torfowisko Batorowskie), skalne grzyby, jak i projektowane w tym czasie (Skałki Łężyckie, Rogowa Kopa, Wrota Pośny i Buczyna nad Wambierzycami). Pozostałe cenne tereny i obiekty geomorfologiczne powinny się znaleźć w granicach otuliny parku. Ustalenia te stały się później punktem wyjściowym do kilkuletnich prac, które zaowocowały utworzeniem Parku Narodowego Gór Stołowych. Jak wszyscy dobrze wiemy, park narodowy w tym regionie powołano ostatecznie w 1993 roku.

 

Planujesz rodzinny urlop w Górach Stołowych? Sprawdź domki w Karłowie:

 

 

 

 

Geologia Gór Stołowych - co warto wiedzieć

 

Odnosząc się do historii, dobrze jest cofnąć się o miliony lat wstecz, by dowiedzieć się, jak powstały Góry Stołowe. Ich wiek szacuje się na 30 milionów lat i oznacza to, że są to stosunkowo młode góry w Polsce. Wyróżniają się charakterystycznym ułożeniem płyt, co czyni je nie tylko unikatem w naszym kraju, ale również w całej Europie.

 

Góry Stołowe zbudowane są z górnokredowych skał osadowych (cenoman, turon, koniak). W epoce późnej kredy, czyli przed około 100 mln lat, teren dzisiejszych gór stanowił fragment wielkiego morza. Rzeki, które spływały z okolicznych obszarów, nanosiły materiał zwietrzelinowy, który osadzał się na jego dnie. W rezultacie utworzyły się trzy poziomy piaskowców: dolny, środkowy i górny, powstałe z gruboziarnistych osadów przedzielonych drobnoziarnistymi marglami.

 

 

fot. Karol Wiak

 

Góry Stołowe stanowią centralną część niecki śródsudeckiej. Ich obszar obejmuje również niewielkie fragmenty granitoidowej jednostki Kudowy-Olešnic oraz metamorfiku orlicko-kłodzkiego. Warto podkreślić również, że na linii Polanica-Zdrój – Batorów – Karłów – Ostra Góra znajduje się uskok tektoniczny – część płyty po południowej stronie uskoku zrzucona jest o ok. 40 m. Góry Stołowe rozciągają się zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie.

 

Stanowią one jeden z nielicznych przykładów gór płytowych w Europie. Płyty z górnokredowych piaskowców ciosowych mają układ poziomy – stąd też nazwa gór, bo są one płaskie niczym stół.

 

Fauna i flora Parku Narodowego Gór Stołowych

 

Na terenie parku żyje wiele wspaniałych roślin i zwierząt, które są oczywiście objęte ochroną. Warto podkreślić, że aż 91% powierzchni parku zajmują lasy. Najliczniejsze są monokultury świerkowe, które zastąpiły wycięte wcześniej lasy liściaste i mieszane regla dolnego. Najsłabiej rozwinięte są lasy łęgowe.

 

Spacerując po obszarze parku, z pewnością zauważymy liczne łąki. Warto podkreślić, że znajdziemy tu m.in. pełnik europejski Trollius europaeus, zwany tu różąką (niem. Glatzer Rose). Interesujące są tu również występujące - łąki ostrożeniowe Cirsietum rivularis i łąki ostrożeniowo-rdestowe wokół Karłowa i Pasterki. Warto też zwróćić uwagę na rośliny naskalne, występujące w tych najpopularniejszych miejscach.

 

W przypadku zwierząt, możemy mówić o ich pełnej różnorodności. Są to zarówno mniejsze, większe, jak i rzadko spotykane zwierzęta. Nie ma tu niedźwiedzi, ale miejscami warto spojrzeć pod nogi, bo mogą pojawić się żmije zygzakowate. Z tego typu ostrzeżeniami na specjalnych tablicach, możemy się spotkać np. w przypadku Błędnych Skał.

 

Poznaj: 5 atrakcji przyrodniczych, które warto odwiedzić wiosną

 

Najpopularniejsze zwierzęta, które występują na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych to:


 • jeleń

 • sarna

 • dzik

 • ślimak karpacki (przebiega tu zachodnia granica występowania tego ślimaka)

 • muflon

 • borsuk

 • wiewiórka

 • ryjówka

 • jaszczur ognisty

 • salamandra plamista

 • bocian czarny

 • trzmielojad

 • sóweczka

 • włochatka typowa

 • żmija zygzakowata.


Atrakcje Parku Narodowego Gór Stołowych

 

Park Narodowy Gór Stołowych to również liczne atrakcje turystyczne w Górach Stołowych. To właśnie one są pewnego rodzaju magnesem, przyciągającym turystów. W przypadku turystyki, należy mówić zarówno o możliwościach aktywnego, jak i nieco spokojnego wypoczynku. Dostępne są szlaki piesze, trasy rowerowe, narciarskie trasy biegowe (przygotowywane wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Radkowie), czy inne możliwości uprawiania sportu.

 

Tutaj znajdziesz najważniejsze atrakcje turystyczne w całej Kotlinie Kłodzkiej:

 

 

 

 

Do obowiązkowych punktów wizyty w tym PNGS, należy zaliczyć:


 • rezerwat krajobrazowy Błędne Skały - spacerujemy tu po pewnego rodzaju labiryncie, który jest wyznaczony przez skalne grzyby; przejście zajmuje około godziny, a jednorazowo może tu wejść 400 osób; jeśli chodzi o parking, to mamy do wyboru opcję tuż przy samym labiryncie (płatna) lub spacer od polany YMCA, na której możemy pozostawić swoje auto za darmo;

 • Szczeliniec Wielki - najwyższy szczyt w Górach Stołowych 0 wybieramy żółty szlak o długości 3 km z Karłowa; do pokonania mamy 665 kamiennych stopni, by dojść do schroniska na Szczelińcu Wielkim;

 • Skalne Grzyby i Radkowskie Skały - niezwykłe formacje skalne, charakterystyczne dla Gór Stołowych;

 • piękne widokowo Skały Puchacza;

 • Łężyckie Skałki - znajdujące się w krajobrazie, który przypomina sawannę;

 • wodospad Pośny - znajdujący się w górnej części doliny potoku Pośna, u podnóża Szczelińca Wielkiego.


Góry Stołowe to bardzo atrakcyjny i dobrze zagospodarowany turystycznie region. Obszar Parku przecina gęsta sieć pieszych szlaków turystycznych (o łącznej długości ok. 100 km), w tym odcinek głównego szlaku sudeckiego im. M. Orłowicza.

 

Szosa Stu Zakrętów - niezwykła droga przecinająca teren parku

 

W tym miejscu, dobrze jest szczegółowo przyjrzeć się wspaniałej trasie, która prowadzi przez obszar parku. Rozciąga się pomiędzy Kudową a Radkowem. To element drogi wojewódzkiej, znajdującej się w samym sercu Kotliny Kłodzkiej. Cały odcinek liczy 35 km i dostarcza niezapomnianych wrażeń. W związku z tym, że jest to droga z serią ostrych zakrętów, przepaści, czy bram skalnych, to lepiej jest nie wybierać się tam w sezonie zimowym.

 

 

fot. spacetech / AdobeStock, CC0

 

Niedoświadczeni kierowcy powinni tu zdecydowanie zwolnić, a ci doświadczeni - zachować szczególną ostrożność, bo miejscami robi się naprawdę niebezpiecznie, niezależnie czy od strony Kudowy Zdroju, czy Radkowa.

 

Noclegi w pobliżu Parku Narodowego Gór Stołowych

 

Planując urlop w Górach Stołowych, możemy skorzystać z naprawdę świetnie rozwiniętej bazy noclegowej. Największego oblężenia, co warto podkreślić, należy spodziewać się przede wszystkim w sezonie letnim. Turyści najchętniej rezerwują kwatery i pokoje Kudowa Zdrój, czy domki Radków lub Karłów. Wyróżnia je wysoki standard wypoczynku i bardzo dobra cena. Jest Wi-Fi, bezpłatny parking, telewizja, łazienka, plac zabaw dla dzieci i inne udogodnienia.

 

A skoro o kosztach mowa, to średnia cena noclegu w Górach Stołowych wynosi 197 zł. Najkorzystniej jednak jest się zatrzymać w ośrodkach szkoleniowych i wypoczynkowych, w których cena za nocleg rozpoczyna się od 25 zł.

 

Pamiętaj, że w Górach Stołowych obowiązuje opłata klimatyczna w wysokości 1,80 zł za każdy dzień pobytu, która jest doliczana do ceny za nocleg.

 

Sprawdź noclegi w Górach Stołowych:

 

 

 

 

Jeśli zdecydujesz się odwiedzić Park Narodowy Gór Stołowych, to możesz liczyć na naprawdę wiele wspaniałych przeżyć, związanych z odkrywaniem piękna gór i znajdującej się tu przyrody.

 

 

Następny artykuł Zagrożenie lawinowe w...

Komentarze

Zobacz również

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej